Еннеаграма - Львів

>> ОПИСИ ТИПІВ  <<

Еннеаграма – психодинамічна модель, що описує 9 глибинних спонукань, які керують людьми і впливають на їх поведінку. Термін "еннеаграма" походить від двох грецьких слів, ennea (дев'ять) і grammos (щось написане чи намальоване). Еннеаграма широко застосовується в багатьох областях, включаючи бізнес, психотерапію, коучінг, мистецтво, охорона здоров'я, виховання, освіта і духовне зростання. 

Зображення еннеаграми можна виявити у вавілонян і давньогрецьких математиків, у ранньохристиянській і перській традиціях. Західний світ познайомився з еннеаграмою в ХХ ст. завдяки засновнику напрямку "Четвертий Шлях" Георгію Гурджиєву. На Заході та в Америці цю систему поширив Клаудіо Наранхо (доктор медицини, психіатр, гештальт-терапевт).

Сьогодні вивчення еннеаграми широко використовується в США та Європі у школах підготовки спортсменів, керівників, бізнесменів та представників влади: у політтехнології при вибудовуванні іміджу політика, в бізнесі, у роботі правоохоронних органів, державних і громадських організацій, у професійному та особистісному зростанні. 

Історія еннеаграми тут >>>

 *     *     *

Еннеаграма особистості

Еннеаграма описує дев'ять типів особистості, розташованих на колі на рівній відстані один від одного. Жоден з дев'яти типів не трактується як кращий за інші, кожен має свої переваги, недоліки та можливості для вдосконалення. Вивчення еннеатипів допомагає зрозуміти як влаштована людина, що мотивує її вчинки, і як можна більш ефективно взаємодіяти з іншими людьми.

Еннеаграма особистості – це не просто типологія, це саме модель розвитку. Адже людина не є завершеною. Природа розвиває її лише до певного рівня. Далі людина повинна розвиватися сама, своїми власними зусиллями. Щоби розвиватися, потрібно знати себе. Але людина не знає себе і використовує лише малу частину своїх здібностей і сил. Можливо це звучить парадоксально, але для того, щоби зрозуміти, що ми набагато більше, ніж наш тип, ми повинні цей тип вивчити, а також навчитися бачити «в дії» різні прояви нашого типу, наші захисні механізми. І тільки вивчаючи свій тип, свою автоматичну, «запрограмовану» частину, ми можемо зрозуміти, наскільки сильно ми є рабами певних механічних реакцій і звичок, а це розуміння зможе допомогти нам захотіти послабити їх владу над нами.

Еннеаграма особистості – це системна модель, і може бути застосовна в різних областях. Звичайно, ця модель необхідна для особистісного розвитку, але крім цього її можна застосовувати в бізнесі, у коучінгу, в медіації, у психотерапії, для вирішення проблем взаємодії батьків з дітьми, для професійної орієнтації молоді.

Еннеаграма співзвучна з академічною психологією, вченням Фрейда та Юнга, теорією Маслоу, філософією, соціологією, соціонікою, психіатрією і тому подібними системами і разом з тим еннеаграму можуть легко зрозуміти люди, які не мають психологічної освіти і легко інтегрувати знання еннеаграми у своє особисте та професійне життя.

Найкращий спосіб визначити свій еннеа- тип — це прочитати опис всіх дев'яти еннеа-типів і прислухатися до себе — життєва стратегія і глибинні переконання якого типу відгукуються вам найбільше?

●  Короткий опис усіх еннеа-типів тут >>>

 *     *     *

Теорія стрілок

 Для кожного типу особистості існують шляхи кращої інтеграції та зростання і шляхи дезінтеграції. Процес інтеграції відбувається, коли в ситуації спокою усвідомленим зусиллям нейтралізується сила імпульсивного бажання, таким чином людина рухається до того типу, що показаний у напрямку, протилежному до стрілки. Дезінтеграційний процес відбувається, коли в ситуаціях стресу акумулюється імпульсивна тенденція особистості та її поведінка набуває рис типу, що вказаний за напрямком стрілки.

Напрямок деградації, або дезінтеграції (руйнування)

Стрілки на схемі вказують напрямок, в якому рухається звичайна людина, тобто людина, яка не збирається щось змінювати в житті. Наприклад, коли в Одиниці справи йдуть погано, коли її життя сповнене стресів, коли вона переживає важкий період у житті або старіє, вона демонструє негативні риси не тільки свого еннеатипу, а й того типу, в напрямку якого вказує стрілка. У неї виникає почуття провини, відчуває себе незрозумілою, закривається в собі, як Четвірка.

Напрямок еволюції, або інтеграції (творення)

Якщо людина має намір еволюціонувати, їй необхідно, навпаки, рухатися у протилежному напрямку по еннеаграмі. Ті знання і досвід, які ми набуваємо, переживаючи життєві негаразди, можна отримати шляхом свідомих зусиль, постійних і добровільних. Наприклад, коли у Шістки справи йдуть добре, коли вона долає рамки своєї обумовленості, вона більшою мірою відкривається навколишнім людям, з'являється взаємна довіра, навіть у відносинах із незнайомими людьми. Вона перестає плисти за течією або бунтувати проти власного «я», набуваючи ряд якостей Дев’ятки, у самій м'якій формі, без будь-яких негативних наслідків для власного майбутнього.

Стрілки також показують динаміку поведінки людини в стресі і в безпеці. У стані комфорту і безпеки частина наших захисних механізмів слабшає, і ми отримуємо доступ до деяких якостей і стратегій поведінки типу, в який потрапляємо, рухаючись проти стрілки. Коли ж ми опиняємося під тиском, наших звичних захисних стратегій може не вистачити, щоб впоратися зі стресовою ситуацією. Тоді ми рухаємося по стрілці і отримуємо доступ до деяких захисних механізмів іншого типу.

Наприклад, завершивши всі справи по роботі і виконавши усі обов'язки, Одиниці можуть дозволити собі заслужений відпочинок. Їх перфекціонізм і потреба все робити правильно слабшають, вони нарешті можуть дозволити собі розслабитися, проявляти спонтанність і насолоджуватися радощами життя. Це перехід Одиниці в Сімку. З іншого боку, коли Одиниці відчувають, що, незважаючи на всі свої старання, не можуть впоратися із покладеними на них обов'язками, вони потрапляють під владу емоцій. Вони відчувають пригніченість, тому що не можуть відповідати власним високим вимогам. Раптово актуалізуються всі потреби, які вони так довго придушували, фокусуючись на виконанні робочих завдань. Так у Одиниць в стресі виявляються патерни поведінки 4-го типу.

*     *     *

Три центри Еннеаграми

В основі еннеаграми лежить модель трьох центрів: фізичного, емоційного та розумового, які можна віднести до трьох видів інтелекту: розумовий інтелект (IQ), емоційний інтелект (EQ або емоційна компетентність) та тілесний чи інстинктивний інтелект. У кожного з дев’яти еннеатипів один з центрів домінує.

 • Центр тіла або нутра, живота, інстинктивний, фізичний центр – домінує у типів 8, 9, 1

Центр серця або емоційний, емотивний центр – домінує у типів 2, 3, 4

Центр голови або розумовий, інтелектуальний центр – домінує у типів 5, 6, 7

Відповідно, кожен з типів може мати особливості реагування, властиві одному з центрів, які полягають як у позитивних так і в негативних впливах даного центру.

Для кожного з центрів Еннеаграма описує 3 основних аспекти: 1) справжню функцію центру; 2) провідну життєву потребу центру; 3) базову емоцію центру.

• У типів тріади тіла (8-9-1) переважає питання «Що я роблю?». Основна тема: виживання, безпека, самозбереження. Переважаючі функції: дія, рух, сексуальність, потреба контролю, звернення до цінностей, до переконань та до сили волі, з яких зроджується діяльність.

Справжня функція тілесного центру полягає в  тому, щоб відчувати себе живими, мати доступ до своєї життєвої силі, енергії, діяти спонтанно.

Провідною життєвою потребою тілесного центру є повага, сила, автономія.

Базова емоція тілесного центру – гнів. У типів цієї тріади спостерігаються проблеми з агресією та придушенням.

Сильна сторона фізичних типів полягає в їх здатності швидко відновлювати сили і активно діяти. Щойно доробивши одну справу, вони вже будують плани щодо іншої, підбадьорюючи і підганяючи тих, хто відстає. Вони завжди ставлять конкретні цілі.

• У типів тріади серця (2-3-4) переважає питання «Що я відчуваю?». Основна тема: інші люди, міжособистісні стосунки («У чому мають потребу?», «Мене приймають?», «Як мене бачать?»). Переважаючі функції: сентименти, потреби стосунків, наголос на вербальній та невербальній комунікації.

Справжня функція серцевого центру пов'язана із тим, щоби ми могли відчувати природне почуття любові і прийняття по відношенню до себе таі інших людей.

Провідною життєвою потребою серцевого центру є любов та прийняття.

Базова емоція серцевого центру – сором. Це почуття виникає, коли нам здається, що інші люди нас не приймають, або не надто добре оцінюють.

Сила емоційних типів полягає у їх здатності поставити себе на місце іншого, відчути співпереживання і співчуття.

• Для типів тріади голови (5-6-7) найбільш важливим є питання «Що я думаю?». Основна тема: мати загальне глобальне бачення речей для їх подальшого об'єктивного перетворення. Переважаючі функції: аналіз та синтез, залучення фантазії та уяви для подолання обмежень, для опрацювання планів та стратегій, об'єктивність та логічний поступ, здатність приймати рішення.

Справжня функція центру голови – це бачення напрямку, віра в те, що в майбутньому зі мною все буде добре.

Провідною життєвою потребою центру голови є відчувати себе безпечно у цьому світі і знати: що би зі мною не сталося, я із цим впораюся і зі мною все буде добре.

Базова емоція центру голови – страх, направлений у майбутнє.

Сильна сторона інтелектуальних типів полягає в здатності аналізувати і передбачити, якщо, звичайно, їх думки не розходяться в різні боки і в них не закрадаються сумніви.

Важливо підкреслити, що в кожній людині присутні всі три центри: неможливо жити без голови, серця чи нутра. Кожен центр має свій вплив, робить свій внесок у загальну інтеграцію різноманітних процесів людини для гармонійного їх функціонування.

Візьмімо для прикладу поведінку людини, яка біжить марафон. Якщо в неї переважає центр голови, вона себе запитає: «Скільки кілометрів вже позаду? Скільки мені бракує до фінішу? Чи погожий сьогодні вітер? Хто вже зійшов з дистанції?».

Інша, у якої переважає центр нутра, буде турбуватися, чи має достатньо сили добігти до фінішу, звертатиме увагу на свій ритм, стисне зуби, тому що хоче виграти за будь-яку ціну.

Третя, у якої переважає серцевий центр, оглядатиметься довкола, щоб побачити, чи є люди, яких вона знає, на трибуні, намагатиметься усміхатися тим, хто їй аплодуватиме та її підтримуватиме, питатиме себе, хто буде чекати її на фініші.

Ці центри є необхідними та взаємодоповнюючими; ризик настає тоді, коли їх діяльність є невідповідною чи позбавленою рівноваги. Може статися, що інтелектуальний центр буде непомірковано домінувати над іншими, розвиваючи надто раціональний та теоретичний спосіб поведінки, що буде умертвляти почуття та дію. Так само емоційний центр може бути виключно зосередженим на душевному стані та емоціях на шкоду аналізу ситуації чи діяльності. Центр дії або, як його ще називають, центр творчості, може бути зайнятий проектами чи активністю, нехтуючи необхідністю стосунків з іншими чи раціональним оцінюванням.

 *     *     *

Теорія «крил»

Кожен тип у більшій чи меншій мірі перебуває під впливом сусідніх типів. у людей одного і того ж еннеатипу риси характеру можуть дещо відрізнятися, в залежності від того, який вплив чинять на них 2 сусідніх типи. Такий вплив у еннеаграмі називається «крилом». Згідно з цією теорією, кожна особистість розвиває характерні риси одної чи двох особистостей, розташованих до неї найближче у еннеаграмному колі. Перевага полягає в тому, що власний тип збагачується та врівноважується позитивними рисами сусідніх типів.

У певний момент життя ми починаємо розвивати в собі якості одного з наших «крил». Так, людина 1-го типу може мати «крила» у 9-й і 2-й типи, людина 3-го типу може мати «крила» у 2-й і 4-й типи, а людина 5-го типу може мати «крила» у 4-й і 6-й типи.

Наприклад, ОДИНИЧКИ залежно від того, чи одне крило звернене до ДВІЙКИ чи до ДЕВ'ЯТКИ, будуть наділені різними рисами. Одинички, які мають крило, звернене до Двійки, є більш відкритими до людей, уважними до їх потреб, дружніми. Одинички з крилом до Дев'ятки більш схильні бути спокійними, врівноваженими, відстороненими, об'єктивними та менш критичними. Для Одинички крило врівноважує тенденцію бути гіперкритичним, надмірним ідеалістом, повністю поглинутим роботою.

П’ятірка, Спостерігач, може мати крило в 4 або 6 типи. При цьому, П'ятірка з четвертим крилом відрізняється від П'ятірки з шостим крилом досить сильно. П'ятірки з четвертим крилом більш емоційні, люблять і цінують мистецтво, мають творчу уяву. Для них важливіше прийняття і відносини з людьми. А П'ятірки з шостим крилом – це найменш емоційний підтип еннеаграми. Це люди науки із сильно розвиненим системним мисленням, їх життям керує об'єктивний аналіз, схильність до стратегічного планування.

  *     *     *

Рівні розвитку в Еннеаграмі

Будь-яка більш-менш повна психологічна система повинна обов'язково враховувати і горизонтальну, і вертикальну складові. Горизонтальна складова описує тільки характеристики типів, для отримання повної картини необхідно брати до уваги вертикальні елементи, що і дають рівні розвитку. Вони показують принципові відмінності між існуючими типами особистості всередині кожного типу, додаючи "вертикальну" розгортку до кожного горизонтального зрізу.

В Еннеаграмі виділяється 9 рівнів розвитку, які об'єднуються у 3 великі групи: здорові (рівні 1-3), середні (рівні 4-6)  та нездорові (рівні 7-9) рівні розвитку.

Еннеаграма знайомить нас із типами особистості на середніх рівнях розвитку. Чим вище рівень розвитку людини, тим менше у неї страху і потреби захищати себе, тим сильніше її особистісна сила і любов до себе та інших. На хворих рівнях людину переповнює тривога і нею керує основний страх, характерний для кожного еннеатипу. Спотворене сприйняття дійсності і відсутність зв'язку із собою проявляються в руйнівній поведінці, в постійному і неусвідомленому стресі.

Неможливо говорити про типи особистості в загальному, без урахування рівнів, оскільки в міру переміщення будь-якого з типів вниз по рівням більшість властивих йому ознак і характеристик змінюється на свої протилежності. Наприклад, здорові Вісімки найбільш добрі і конструктивні з усіх типів. Вони створюють умови, за яких інші люди розквітають і стають сильними. Але коли мова йде про хворих Вісімок, то картина змінюється на протилежну: сповнені обурення і впевненості, що весь світ налаштований проти них, вони особливо деструктивні і жорстокі. Здорові та хворі Вісімки настільки сильно відрізняються одна від одної, що можуть сприйматися як абсолютно різні типи. Більш того, через те, що люди знаходяться на різних рівнях всередині свого типу, неможливо виділити жодної чіткої постійної ознаки, притаманної даному типу. Тому було б нерозумно визначати чий-небудь тип особистості лише за характерним набором рис, тому що на різних рівнях розвитку поведінка, здавалося б, притаманна даному типу особистості, змінюється.

За допомогою рівнів розвитку можна зрозуміти, як відбувається розвиток, зростання і деградація у представників кожного типу, передбачити поведінку тієї чи іншої людини або як мінімум можна сказати, що вони є індикатором людського ментального та емоційного здоров'я.

Ми також можемо розглядати рівні як індикатор ступеня нашої свободи і усвідомлення. На здорових рівнях ми абсолютно вільні від обмежень структур нашої особистості, так само як і від звичок та механізмів нашого его. Ми абсолютно вільні, щоб бути тут і зараз, щоб робити вибір і діяти невимушено мудро, із силою та співчуттям, а також проявляти інші позитивні якості. У міру нашого руху вниз по рівням наша свобода все більше обмежується. Ми настільки ідентифікуємося із механізмами своєї особистості, що повністю залежимо від них, і в результаті страждаємо. Ми все більше віддаляємося від реальної дійсності, від нашої здатності усвідомлювати і аналізувати власні вчинки і вже не можемо зупинити лавину потреб і бажань нашого его. І нарешті, коли ми потрапляємо на нездоровий рівень, у нас абсолютно відсутня будь-яка свобода вибору. Мабуть, єдиний вибір, який у нас є на нездоровому рівні, – це можливість продовжувати рух в деструктивному напрямку або попросити про допомогу – сказати «так» чи «ні» своєму життю.

Еннеа-типи на різних рівнях розвитку за Доном Різо тут >>>

*     *     *

Тип ІІ - Гордість, психодинаміка типу (автор Клаудіо Наранхо) тут >>>

Дочірні категорії