СЛОВНИК АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Аналітична психологія

Інстинкт

Інстинкт. Коли я говорю про інстинкт, то я розумію при цьому те саме, що зазвичай розуміють під цим словом, а саме спонукання, потяг (Trieb) до визначеної діяльності. Така компульсивна спрямованість може виникати від якого-небудь зовнішнього або внутрішнього подразнення, котре психічно розряджає механізм потягу-інстинкту, або ж від яких-небудь органічних підвалин, що лежать поза сферою психічних каузальних відносин. Характер інстинкту притаманний кожному психічному явищу, яке причинно виникає не від вольового наміру, а від динамічного спонукання. Під поняття інстинкту підпадають, на мою думку, всі ті психічні процеси, енергією яких свідомість не розпоряджається.

При такому розумінні афекти >>> належать настільки ж до процесів потягу-інстинкту, наскільки і до відчуттєвих процесів (див. почуття >>>). Ті психічні процеси, які за звичайних умов є функціями волі (тобто безумовно підпорядкованими контролю свідомості), можуть, відхиляючись від норми, ставати процесами потягу-інстинкту внаслідок приєднання деякої несвідомої енергії. Таке явище виявляється всюди, де або сфера свідомості виявляється обмеженою внаслідок витіснення неприйнятних змістів, або ж де внаслідок втоми, інтоксикації чи взагалі патологічних процесів мозку настає пониження ментального рівня, де свідомість вже не контролює або ще не контролює найбільш яскраві виокремлені процеси. Такі процеси, які колись у індивіда були свідомими, але з часом стали автоматичними, я би не називав процесами інстинктивними, а автоматичними процесами. При нормальних умовах вони і не відбуваються на кшталт інстинктивних, тому що при нормальних умовах вони ніколи не проявляються в компульсивному вигляді. Це стається з ними лише тоді, коли до них надходить енергія, чужа їм.

Карл Густав Юнг