Пара (санскр. पर para). “Вищий; той, що перевершує” – пара вказує на вищий аспект того терміну, перед яким стоїть. Шрі Рамана Махарші   В філософії – “безмежний” і “верховний”, кінцевий рубіж. Теософський словник 

Вищий; інший; протилежний. Шрі Свамі Шівананда

Парабрахман (санскр. परब्रह्मन् parabrahman). “За межами Брахману” – Верховний Безмежний абсолют, Реальність без жодних атрибутів, безособовий і безіменний всесвітній Принцип. Олена Блаватська

Вищий Брахман, Бог у найбільш зальній суті. Шрі Ауробіндо ЙС

Вищий, Позамежний Брахман в Його трансцендентному аспекті.

Парабхакті (санскр.). Вища відданість, де відданий всюди бачить об’єкт свого поклоніння; відданий проходить всі форми ритуального поклоніння; це веде до джнани. Шрі Свамі Шівананда

Паравайраг’я (санскр.). Вищий тип безпристрасності; розум, який повністю відвернувся від мирських об’єктів і який не може за жодних обставин повернутись назад до них. Шрі Свамі Шівананда

Паравасту (санскр.). Вища субстанція; Брахман. Шрі Свамі Шівананда

Паравідья (санскр.). Вище знання; пряме знання Брахману. Шрі Свамі Шівананда

Параврітті (санскр. परावृत्ति parāvṛtti). Повернення назад, розворот.

Параврітті-марга (санскр.). Шлях мирянина; шлях поступового звільнення від мирських прив’язаностей за допомогою виконання приписаних обов’язків і благочестивого життя, якого дотримуються сімейні люди, гріхастхи. Шрі Свамі Шівананда

Парагаті (санскр. पारगति  pāragati). Найвищий стан; мокша. Шрі Свамі Шівананда

Парадха (санскр. paradha). Період тривалістю в половину століття Брахми. Олена Блаватська

Паракаяправешана (санскр. परकायप्रवेशन parakāyapraveśana). Входження в інше тіло; сіддха, за допомогою якої йог може залишити своє тіло, увійти в інше тіло і оживити його. Шрі Свамі Шівананда  Див. кайя і правеша.

Пара-бхаван (санскр. पर-भवान् para-bhavān). Найвища особа, найвища суть.

Парама (санскр. परम parama). “Єдиний Верховний”. Теософський словник

Найвеличніший; Вищий. Шрі Свамі Шівананда

Трансцендентальне; найвище. Шрі Рамана Махарші

Парама-ав’якта(м) (санскр. परम-अव्यक्त parama-avyakta). “Найвищий непроявлений”. Всевишній. Шрі Ауробіндо

Парамаваш’ята  (санскр. परम-वश्यता parama-vaśyatā). Вищий контроль (над почуттями і розумом). Шрі Свамі Шівананда

Парамадхама (санскр.). Вища обитель; Брахман; мокша. Шрі Свамі Шівананда

Парамакарана (санскр. परम-कारण  parama-kāraṇa). Вища Причина всіх причин Шрі Свамі Шівананда

Парама-ананда (санскр. परमानन्द paramānanda). Найвище Блаженство. Шрі Свамі Шівананда,  Шрі Нітьянанда

Парама-ананда-прапті (санскр. परमानन्द-प्राप्ति paramānanda-prāpti). Досягнення вищого Блаженства. Шрі Свамі Шівананда

Параману (санскр. परमाणु paramāṇu). Субатомна частинка, як електрон. Шрі Свамі Шівананда 

Електронна, протонна і нейтронна сила. Раммурті Мішра

Парамапада (санскр. परमपद paramapada). Вищий стан; мокша. Шрі Свамі Шівананда

Парамападатмават (санскр. परमपदात्मवत् paramapadātmavat). За межами стану Духу; більш верховний, ніж Дух; Той, Хто межує з Абсолютом. Олена Блаватська

Парамапаха (санскр.). Стан, який вже є обумовленим існуванням. Олена Блаватська

Парамартха (санскр. परमार्थ paramārtha). Абсолютне існування; найвища духовна істина або правда. Теософський словник    

Парамартха-дрішті (санскр.). “Абсолютне бачення”. Правильне бачення; інтуїція. Шрі Свамі Шівананда

Парамартха-сатья (санскр.) “Абсолютна істина” – самосвідомість в абсолютній істині або реальності; самоочевидна абсолютна правда. Теософський словник

Парамартхіка (санскр. पारमार्थिक pāramārthika). Справжній, досконалий, реальний, абсолютний.

Парамартхіка сатьям (санскр.). “Абсолютна реальність (істина)”. Шрі Рамана Махарші

Парамаріші (санскр. परमर्षि paramarṣi). Верховні (Парама) Видющі (Ріші) – Святі; Божественні мудреці. Олена Блаватська

Параматма (санскр. परमात्म paramātma). Верховне Я; Душа. Шрі Свамі Шівананда

Параматман (санскр. परमात्मन् paramātman). Всевишня Душа Всесвіту. Теософський словник 

Найвище “Я”, істинне “Я”, Брахман. Шрі Рамана Махарші

Вищий, Позамежний Атман, все-проникний, споконвічний, безмежний Дух, Серце всього.

Парамахамса або (санскр. पर-हंस para-haṃsa). “Найвищий лебідь” (лебідь – символ атману в Упанішадах) – людина, котра досягла духовного звільнення; велика духовна особистість. Шрі Ауробіндо

Реалізована душа; четвертий, найвищий клас санньясинів. Шрі Свамі Шівананда 

Само-реалізований санньясі. Шрі Рамана Махарші

Парамашанті (санскр. परमशान्ति paramaśānti). Вищий Мир; абсолютне щастя. Шрі Свамі Шівананда

Парама-Брахма, Парамабрахман (санскр. परमब्रह्मन् paramabrahman). Вищий Абсолют, Трансцендентна Реальність. Шрі Свамі Шівананда

Парама-джьотіх (санскр. परम-ज्योति parama-jyoti). Вище Світло; Брахман. Шрі Свамі Шівананда , Шрі Ауробіндо

Парамешвара (санскр. परमेश्वर parameśvara). Всевишній Бог, Верховний Господар. Шрі Ауробіндо ЙС,  Шрі Свамі Шівананда

Парамештхі (санскр. परमेष्ठि parameṣṭhi). Це ім’я зазвичай застосовують до Брахми або Хіран’ягарбхи, і деколи навіть до Нараяни, чи Вищого Пуруші. Шрі Свамі Шівананда

Парампара (санскр. परंपरा paraṃparā). “Традиція, лінія, колія”. Лінія передачі Вчення – прямо від просвітлених Богів по ланцюгу учнівської спадкоємності через Вчителя до учня; так зберігається чистота Вчення. Словник лайя йоги

Пара-наді (санскр.). Найменування одного з пранічних каналів. Шрі Рамана Махарші

Паранірвана (санскр. परनिर्वाण paranirvāṇa). “Найвища нірвана”. Абсолютне Небуття, яке є абсолютне Буття, тобто “Бутійність” – стан, який досягається людською Монадою в кінці великого циклу. Синонім Паранішпана.

Парапракріті (санскр. पर-प्रकृति para-prakṛti). Всевишня Природа; природа Божества. Шрі Ауробіндо

Вища космічна енергія, завдяки якій Вищий Брахман бачиться як індивідуальні душі. Шрі Свамі Шівананда

Парардха (санскр. परार्ध parārdha). Верхня половина (світового існування), верхня півсфера. Шрі Ауробіндо

Парасамвіт (санскр. परसंवित parasamvit). Вище знання або усвідомлення; Вища Свідомість. Шрі Свамі Шівананда

Паратантра (санскр. परतन्त्र paratantra). Те, що не має існування саме по собі, а лише завдяки причинній залежності від іншого. Олена Блаватська,  Шрі Свамі Шівананда

Паратпара (санскр. परात्पर parātpara). Те, що Вище за Найвище. Шрі Ауробіндо

Паратпара-Пуруша (санскр.). Трансцендентальна, нескінченна і універсальна Персональність. Шрі Ауробіндо

Парашабда (санскр. पर-शब्द para-śabda). Вищий звук, який в недиференційованому, не проявленому стані, першому стані звуку. Шрі Свамі Шівананда

Парашакті (санскр. पराशक्ति parāśakti). “Велика Сила” – одна з шести Сил Природи; сила світла і тепла. Олена Блаватська

Верховна Сила. Шрі Ауробіндо

Вища енергія, влада. Шрі Свамі Шівананда

Парашара (санскр. पराशर parāśara). “Руйнівник”. Ведичний Ріші, оповідач “Вішну Пуран”. Олена Блаватська

 

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів