ВЕЛИКА ЕЗОТЕРИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

 Езотерична енциклопедія

список термінів

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  

Ї   Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С 

Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 


  The Mantram Of Unification - The Mantram Of Unification English

 

Об'єкт пізнання

Об'єкт пізнання - те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, а предмет пізнання - досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта. Наприклад, усі суспільні науки в принципі пізнають один об'єкт - суспільство, але мають різні предмети; політична економія - систему виробничих відносин, економічна статистика - кількісну сторону економічних явищ; бухгалтерський облік, аналіз і аудит - господарську діяльність підприємців та ін.

Оболонки людини

Оболонки (тонкі тіла) – це провідники, через які принципи можуть виражати себе в певному типі матерії, тобто це принципи у прояві. Оболонка – матеріальне вираження принципу в просторі. Оболонка служить Внутрішньому Жителю інструментом, за допомогою котрого той взаємодіє по горизонталі з іншими Системами Життя, що проявлені в цій же матерії (астральній, ментальній, тощо).

Центри (чакри) – енергетичні вихорі, які дозволяють Внутрішньому Жителю переносити свою точку свідомості з оболонки до оболонки по вертикалі, виходячи в той чи інший континуум і взаємодіючи в ньому з іншими Системами Життя за допомогою оболонок.

Оджас, Оджас-шакті

Оджас (санскр. ओजस्  ojas).

Сутнісна енергія. Шрі Ауробіндо  Духовна сила і життєздатність, розвинута за допомогою творчої сили обітниці безшлюбності і йогічної садхани. Шрі Свамі Шівананда   Це субстанція, кінцевий продукт досконалого травлення і обміну речовин людського організму. Зв’язкова ланка між свідомістю і матерією; з’єднуючи їх, оджас забезпечує правильну послідовність вираження природного закону в людському тілі.  ХШКК СА

Оджас-шакті (санскр. ओजस्-शक्ति ojas-śakti). Психічна сила, що керує всіма гормональними потоками і секреціями тіла. Раммурті Мішра   Духовна енергія, яка виникає при утриманні від сексу.  Шрі Свамі Шівананда

ОМ або АУМ

ОМ або АУМ (санскр. ओम् om   औम् aum). Містичний склад, найсвященніше із всіх слів в Індії; це “волання, благословення, завірення і обіцянка”, і воно настільки священне, щоб бути словом при нижньому диханні окультного ритуалу; поблизу не має бути нікого, коли цей склад промовляється з будь-якою метою. Це слово зазвичай вживається на початку священних Писань, і ним починаються молитви. А-У-М трискладове слово, яке езотерична філософія трактує як символ трьох священних вогнів, що виникли від свого батька Агні (або Абхіманіма), коли Він перетворився в своїх трьох синів: Павану, Паваману і Шучі, які “випивають воду”, тобто знищують астральні бажання. Слово ОМ називається Удгітта (Удгітха) і є священним і у брамінів, і у буддистівТеософський словник

ОМ – глибинний символ Все-загальності, Цілісності, джерело всіх звуків і сутність Вед; символ Атману і БрахманаШрі Рамана Махарші

ОМ – це пранава або священний склад, який символізує БрахманаШрі Свамі Шівананда

АУМ  зводить  аспект  душі-духу  на  фізичний  план  і   закріплює його там силою своєї вихідної вібрації, тобто АУМ переважає на інволюційній дузі; ОМ вивільняє душу із сфери емоційної мари, коли втихають всі інші слова і звуки; ЗВУК – виражає таємницю імені Бога. АУМ – це звук матерії-душі-духу, де ще переважає нота матерії; ОМ – це звук душі-духу, де переважає нота душі і ЗВУК – це звук Духовної Реальності. Спочатку АУМ, потім ОМ і врешті сам ЗВУК – така на шляху еволюції послідовність розпізнавання людиною цього священного слова.  Аліса Бейлі

Ом Тат Сат Позначення Брахмана, де Тат – Те, а Сат – Буття.

Омкар або Омкара

Омкар або Омкара  (санскр. ओंकार oṃkāra).

Те ж, що і АУМ або ОМТеософський словник

Найсвященіша звукова вібрація, яка символізує Брахмана або Бога.  Шрі Нітьянанда

Онтогенез

Онтогенез.

Індивідуальний розвиток організму від зачаття до смерті. Тоді як філогенез - історичний розвиток органічного світу в цілому.

Онтологія

Онтологія (від. грецьк. "онто" - суще, "логія" - наука) - вчення про буття, розділ філософії, в якому з'ясовуються фундаментальні проблеми існування та розвитку сущого. В онтології пізнання вважається можливим при використанні інтуїції. Хайдеґер вживав термін онтологічний - той, що стосується буття; онтичний - той, що стосується предметно-чуттєвого світу.

Ошаді Прастха

Ошаді Прастха (санскр. ओषधि प्रस्थ oṣadhi prastha). “Місце (рівнина) лікувальних рослин” – таємниче місто в Гімалаях, згадуване вже починаючи з ведичного періоду. За переказами там жили мудреці, великі адепти лікувального мистецтва, які використовували лише трави і рослини; це місце згадується в “Кумара СамбхаваКалідасиТеософський словник

Ошадхі йога

Ошадхі йога (санскр. ओषधि योग oṣadhi yoga). Йога, в якій застосовуються рослинні препарати для збалансування здоров’я (початкова йога). Шрі Свамі Шівананда