ФІЛОСОФІЯ  ЕЗОТЕРИЗМУ

УНІВЕРСАЛЬНІ  ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  ЗАКОНОМІРНОСТІ

Згідно з методологічним підходом, запропонованим Джерелами Споконвічної Мудрості, пізнати Реальність можна завдяки синтезованому підходу, вивчаючи водночас макросвіт і мікросвіт та використовуючи універсальні закономірності розвитку всіх систем Життя.

 Три основні твердження езотеричного вчення як три фундаментальні закони

Три основні фундаментальні закони, які лежать в підґрунті і охоплюють всю систему Позачасової Мудрості Езотеричних Сакральних Знань: [1], [2]

ЗАКОН І.

Є один Безмежний Незмінний Принцип; одна Абсолютна Реальність, котра передує будь-якому проявленому обумовленому Буттю. Вона за межами людської думки або вислову.

Вічний, Всюдисущий, Безмежний і Безумовний ПРИНЦИП, про який неможливо розмірковувати, оскільки він перевершує можливості людського пізнання, і будь-які спроби людини хоч якось виразити його або надати йому якийсь образ можуть лише применшити його. Він недоступний для думки і невимовний словами. Ця Безмежна і Вічна Причина – туманно названа сучасною європейською наукою як “Без-свідоме” і “Не-пізнаване” – є Без-кореневим Коренем “всього, що було, є і коли-небудь буде”. Зрозуміло, що ця Причина позбавлена будь-яких атрибутів і якостей (з нашої людської точки зору) і по суті не має жодного стосунку до проявленого скінченого Існування. Це швидше Буття, аніж Існування (на санскриті Сат), що перевищує всілякі розмірковування про нього. Це Єдине Буття характеризується двома аспектами:

Промінь I

Промінь Волі, або Могутності

 1-й Аспект

Промінь II

Промінь Любові-Мудрості

 2-й Аспект

Промінь III

Промінь Активного Інтелекту

 3-й Аспект

 (1) Абсолютний Абстрактний Простір – чиста суб’єктивність, яку людський розум не може уявити відокремлено, відірваною від всього сущого.

(2) Абсолютний Абстрактний Рух, який є Необумовленою Свідомістю. Свідомість неможливо відокремити від змін, а зміни найкраще символізуються рухом, який є їхньою головною особливістю. Рух як аспект Єдиної Реальності описується також терміном Велике Дихання.

Дух (або Свідомість) і Матерію слід розглядати не як незалежні реалії, а як два аспекти Абсолюту, котрі є підґрунтям обумовленого Існування, суб’єктивного або об’єктивного (Сх. І).

Як Докосмічна Мисле-основа[3] є  коренем кожної індивідуальної свідомості, так і Докосмічна Субстанція є субстратом Матерії в різноманітних стадіях диференціації останньої.

 Присутність і взаємодія цих двох аспектів Абсолюту необхідна для існування Проявленого Всесвіту. Без від Космічної Субстанції Космічна Мисле-основа не могла би проявитись у вигляді індивідуальної свідомості, бо розвинутись як “Я є Я” свідомість може лише через матеріальний провідник (упадхі). В свою чергу, окремо від Космічної Мисле-основи Космічна Субстанція залишилась би пустою абстракцією і про виникнення свідомості не могло би йтися. Тому Проявлений Всесвіт сповнений двоїстості, яка становить саму суть його Проявленого Існування.

Як протилежні полюси Не-проявленого Всесвіту є лише аспектами Всеохоплюючої Єдності, в Якій вони синтезовані, так і в Проявленому Всесвіті є “Те”, що зв’язує Дух з Матерією, Суб’єкт з Об’єктом. Це “Дещо” в езотеризмі має назву Фохат. Фохат – це динамічна енергія Космічної Мислеоснови; з іншого боку Він – розумний посередник, керівна ланка всього прояву, Божественна Думка, яку передають Дхіан-Чохани, Зодчі видимого світу. Фохат є мостом, завдяки якому Ідеї з Божественного Розуму відображаються в Космічній Субстанції у вигляді природних Законів.

Таким чином, від Духу, або Космічної Мисле-основи, походить наша свідомість, а від Космічної Субстанції – ті декілька провідників, в яких наша свідомість індивідуалізується і досягає самосвідомості, або свідомості, яка здатна мислити. Фохат же в своїх різноманітних проявах є таємничою ланкою між Розумом і Матерією, принцип, який оживлює, електризує кожен атом до життя.

Отже, є наступні категорії Споконвічної Мудрості:

АБСОЛЮТНІСТЬ: Парабрахман ведантистів, або Єдина Реальність, “Сат”, – Абсолютне Буття і Не-Буття одночасно.

Проявлений Всесвіт міститься в цій Абсолютній Реальності і є її обумовленим символом. В сукупності цього проявленого Всесвіту розрізняються три аспекти:              

1.  Перший Космічний Логос, Безособовий і Не-проявлений, “Першопричина”, “Без-свідоме” європейських авторів, попередник Проявленого.

2.  Другий Космічний Логос, Дух-Матерія, Пуруша-Пракріті, Життя, Дух Всесвіту.

3.  Третій Космічний Логос, Основа Космічного Мислення, Мисле-основа, Універсальна Світова Душа, Махат або Інтелект, основа розумних дій Природи і в Природі, що має назву Маха-буддхі.

З цих основних творчих принципів послідовно, в певній впорядкованості виходить нескінченна кількість Всесвітів, котрі містять в собі нескінченну кількість Проявлених Зірок і Сонячних Систем.

Кожна Сонячна Система – це вияв енергії і життя великого Космічного Існування, котре ми, за відсутності кращого терміну, називаємо Сонячним Логосом.

Цей Сонячний Логос втілюється, тобто досягає прояву, за посередництва Сонячної Системи.

Ця  Сонячна Система є тіло, або форма, даного Космічного Життя, і вона – троїста.

Цю троїсту Сонячну Систему можна описати з точки зору трьох аспектів, або (згідно християнської теології) трьох Осіб:

Електричний Вогонь, або Дух.

1-а Особа ......... Отець. Життя. Воля. Ціль.

Позитивна Енергія.

Сонячний Вогонь, або Душа.

2-а Особа ......... Син. Свідомість. Любов-Мудрість.

Зрівноважена енергія.

Вогонь Тертя, або Тіло, або Матерія.

3-я Особа ......... Святий Дух. Форма. Активний Інтелект.

Негативна Енергія.

Кожен з цих трьох аспектів також троїстий у своєму вияві, утворюючи таким чином:

а)  Дев’ять Могутностей, або Еманацій;

б)  Дев’ять Сефіріот;

в)  Дев’ять Причин Посвячення.

Вони разом з сукупністю вияву, або Цілим, утворюють десятку (10) досконалого вияву, або досконалої Людини.

Ці три аспекти Цілого присутні в кожній формі:

а)  Сонячна система є троїстою, проявляючись через три вищезгадані аспекти.

б)  Людська істота також троїста, проявляючись як Дух, Душа і Тіло, або Монада, Его і Особистість.

в)  Атом, яким він є в уявленні вчених, також троїстий, оскільки складається з позитивного ядра, негативних електронів і сукупності зовнішнього вияву, результату зв’язку перших двох.

Три аспекти кожної форми взаємозв’язані і допускають взаємодію, тому що:

а)  Енергія знаходиться в русі і циркулює;

б)  Всі форми в Сонячній системі становлять частину Цілого, а не є ізольованими одиницями;

в)  Це основа братства, святого причастя й астрології.

Ці три аспекти Бога, Сонячного Логоса і Центральної Енергії, або Сили (адже ці терміни з окультної точки зору – синоніми), проявляються через сім центрів сили – три головних і чотири малих. Ці сім центрів логоїчної Сили, в свою чергу, влаштовані так, що утворюють Сутності, котрі відомі як:

а)  Сім Планетних Логосів,

б)  Сім Духів перед Престолом,

в)  Сім Променів,

г)  Сім Небесних Людей.

Сім Логосів втілюють сім типів диференційованої сили і йменуються в “Трактаті про космічний вогонь” Володарями Променів. Промені називаються так:

Промінь I

Промінь Волі, або Могутності

 1-й Аспект

Промінь II

Промінь Любові-Мудрості

 2-й Аспект

Промінь III

Промінь Активного Інтелекту

 3-й Аспект

Це – три головних Промені.

Промінь IV

Промінь Гармонії, Краси і Мистецтва

Промінь V

Промінь Конкретного Знання, або Науки

Промінь VI

Промінь Відданості, або Абстрактного Ідеалізму

Промінь VII

Промінь Церемоніальної Магії, або Порядку

 

ЗАКОН ІІ.

Існує основний Закон – Закон Періодичності.

Вічність Всесвіту в цілому як безмежний план; періодична “арена незліченних Всесвітів, які невпинно проявляються і зникають”. Їх називають “Зірками, котрі проявляються” і “Іскрами Всесвіту”. “Вічність Пілігрима[4] подібна до моргання Ока Само-Існування”, як говориться в “Книзі Дзіан”. “Поява і зникнення Світів схожа на правильний ритм приливів і відливів”.

Це друге твердження Езотеричної Доктрини демонструє абсолютну універсальність закону періодичності, приливів і відливів, наростання і убування. Цей закон фізична наука фіксує у всіх сферах природи.

1.  Цей закон управляє всім проявом, чи то є прояв Сонячного Логосу через посередництво Сонячної системи чи це прояв людської істоти через посередництво форми. Цей Закон керує також всіма царствами природи.

2.  В Системі існують й інші Закони, зв’язані з основним:

а) Закон Економії – закон, що керує Матерією, Третім аспектом.

б) Закон Притягання – закон, що керує Душею, Другим аспектом.

в) Закон Синтезу – закон, що керує Духом, або Першим аспектом.

3.  У кожного проявленого життя є три великих цикли:

Народження

Життя

 Смерть

Вияв

Ріст

 Зникнення

Інволюція

Еволюція

 Видалення

Інертний рух

Активність

 Ритмічний рух

Тамасичне життя

Раджасичне Життя

 Саттвічне життя

4.  Повним знанням таємниці циклів володіє тільки досконалий Адепт.

 

ЗАКОН ІІІ.

Всі Душі тотожні Наддуші.

Всі душі фундаментально тотожні з Всесвітньою Наддушею, яка сама є аспектом Невідомого Кореня. Для кожної душі – іскри Наддуші – обов’язковим є подорожування через Цикл Втілень згідно Закону Циклів і Карми протягом всього строку. Іншими словами, жодна чисто духовна Буддхі (божественна душа) не може мати незалежного, свідомого існування, перш ніж іскра, котра відлетіла від чистої Сутності Шостого Всесвітнього Принципу (Всесвітньої Наддуші) – не пройде через кожну початкову форму феноменального світу цієї Манвантари і не здобуде індивідуальності – спочатку під впливом вродженого імпульсу, а потім самостійними зусиллями під контролем своєї Карми, підіймаючись по всіх сходинках інтелекту від нижчого до вищого манасу, від мінералу і рослини до святого Архангела (Дхіані-Будди). Центральна доктрина Езотеричної філософії не припускає ні переваг, ні особливих обдарувань у людини, крім завойованих її власним “Его” індивідуальними зусиллями і заслугами в довгому ланцюзі втілень.

1.  Логос Сонячної системи – це Макрокосм. Людина – це Мікрокосм.

2.  Душа – це аспект кожної форми життя від Логосу до атома.

3.  Зв’язок між всіма душами і Наддушею утворює основу наукової віри в Братерство. Братерство – це існуючий факт, а не ідеал.

4.  Закон Відповідностей пояснює деталі цього взаємозв’язку. Закон Відповідностей, або Аналогії, – це роз’яснювальний Закон Системи. Він пояснює людині Бога.

5.  Так само, як Бог є Макрокосмом для всіх царств природи, людина є Макрокосмом для всіх долюдських царств.

6.  Ціль еволюції атома – самосвідомість, як вона виражена в людському царстві.

7.  Ціль еволюції людини – групова свідомість, прикладом чого є Планетний Логос.

8.  Ціль Планетного Логосу – Божественна свідомість, прикладом чого є Сонячний Логос.

9.  Сонячний Логос є сукупністю всіх станів свідомості всередині Сонячної системи.

 [1] Блаватська О.П., “Таємна Доктрина”, т.1, ст. 42-48.

[2] Бейлі А.А., “Трактат про космічний вогонь”, т.1, ст. 3-7.

[3] Мисле-основа (англ. ideation) – здатність формувати і сприймати ідеї.

[4] “Пілігрим” – це наша Монада в циклі її втілення. Це єдиний вічний безсмертний Принцип в людині, невід’ємна частина Вселенського Духу, з якого вона виходить на початку циклу і яким вона поглинається наприкінці циклу.

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів