Езотерична Традиція (Правічна Мудрість, Одвічна Мудрість або Споконвічна Мудрість)

Езотеризм (від древньогрецького ἐσωτερικός – внутрішній)  – це системи філософських поглядів на природу досліджуваного об’єкту. До езотеризму входять вчення, доктрини, практики, а також інші методи таємного знання про природу явищ, доступні лише вузькому колу посвячених. Слід зауважити, що езотеризм представляє не одну загальну традицію чи систему поглядів, а багато окремих груп і рухів, які часто мають значно відмінні між собою погляди на природу явищ. Єдність між традиціями присутня на глибинному рівні Одвічної Традиції Правічної Мудрості (Ageless Wisdom). Цю єдність здатні сприймати Посвячені. Послідовники ж різних течій і підтечій, здійснюючи перші кроки по шляху Випробувань-Очищень, часто-густо мають протилежне уявлення, ставлячись до інших гілок Езотеричної Мудрості як до конкуруючих, або ж як до хибних.

“Езотеричне знання – таємне знання неприступне загалові. Навчання давніх філософів, як наприклад, Пітагора, в значній частині було езотеричним. Смисл езотеризму полягає в психологічній і педагогічній правді, що високі ідеї неприступні і незрозумілі нерозвиненим духово людям (див. вульгарність), які, замість мати від них користь, їх лише згидять і спрофанують...” Українська мала енциклопедія за редакцією професора Євгена Опанацького

Езотерика – специфічна система практик езотеризму, яка існує, як правило, в рамках будь-яких релігійних і культурних традицій і носить здебільшого прикладний характер. В якості прикладів таких систем можна назвати суфізм всередині ісламу, ісихазм всередині православ’я, нейдан всередині даосизму, психопрактики монахів в католицизмі, йога всередині ведичної традиції. Езотеричні системи ховаються в надрах релігій, однак принципово відмінні від них тим, що на відміну від релігії, езотеричні системи у вищій степені практичні і прагматичні, ставлячи собі за мету шляхом застосування відповідних методів забезпечити стійку зміну в особистісних якостях людини.

Гіпотеза наявності езотеричного інформаційного поля стверджує про факт присутності поряд із суспільним континуумом тієї сфери знань, котра на один крок попереду і створює сприятливі можливості для бажаючих пришвидшити власну еволюцію. В цій сфері знань є передова з точки зору сучасної людини інформація (разом з тим ця інформація вважається надзвичайно древньою з точки зору лінійного часу), котра служить маяком для багатьох наук сучасності: космології, астрономії, психології, філософії, фізики, хімії, біології та багатьох інших гілок людського пізнання, а також для всіх міждисциплінарних досліджень.
Езотерична Традиція в своєму екзотеричному прояві вперше історично відома завдяки Гермесу Трисмегісту.

Є ще одне застосування терміну езотеричний, що зустрічається в сучасних науковців. Зокрема, один з провідних сучасних синергетиків Володимир Буданов говорить про наявність езотеричного пласту знань в кожній сучасній науці. Це той пласт відповідної науки, який не обговорюється публічно, і не стає поки що предметом міждисциплінарного діалогу, але який активно використовується представниками відповідної науки в своїх дослідженнях  і кулуарних обговореннях.

Езотеричний пласт знань сучасна наука зараховує до сфери так званого позанаукового знання (сюди, на її думку, належать міфологічне, релігійне, містичне, окультне і езотеричне знання). В позанауковому знанні має місце принцип “все у всьому”. Сучасними дослідниками запропонована наступна класифікація форм знання у їх історичної динаміці: донаукове, класичне наукове (XVI – початку XX ст.), та холістичне постнаукове (XX – XXI ст.), де “пост-” указує на синтез наукового та позанаукового знання.  Див.: http://irbis-nbuv.gov.ua >>>

«Яка відмінність між термінами езотеричний і окультний,  котрі часто вживаються як синоніми? Обидва означають прихований, мається на увазі на певний відрізок часу, а не назавжди. Крім небагатьох посвячених і учнів, корі передають Вчення далі, ці знання зберігаються в таємниці від більшості людей, на даному етапі людської еволюції. Людству загалом це Вчення невідоме, тому воно окультне або езотеричне. Терміну окультизм різноманітні релігійні групи приписали негативний смисл. Окультизм розглядається ними як щось темне, зле, що має зв’язок з нечистою силою, поклонінням дияволу і тому подібним. Це повністю вивернуте трактування терміну окультизм. Окультний означає просто прихований, схований, особливо, коли йдеться про таємні знання або науку про енергії, які керують процесом еволюції. Езотеризм може розглядатись більше як філософія еволюційного процесу, окультизм – як наука про енергії, які керують цим процесом». Джуал Кхул.

Є потреба у формуванні сучасної науки, яка б вивчала езотеризм: це езотерознавство.

Наука ж про езотеризм і езотерику в їх філософському і практично-прикладному аспекті може бути названа езотерологією.

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів