Джіва (санскр. जीव  jīva). Окрема одиниця свідомості, індивідуалізований Дух, що підтримує живу істоту в процесі еволюції і переходить від народження до народження. Шрі Ауробіндо ЙС

Індивідуальне “я” і приналежний до нього індивідуальний психофізіологічний механізм. Раммурті Мішра

Життя як Абсолют; також Монада (атма-буддхі). Теософський словник

Індивідуальна душа, невід’ємна частина свідомості Всесвіту, Атману або Брахману. Шрі Свамі Шівананда

«На санскриті термін джіва має два значення:

перше "жива істота", тобто втілена жива істота; друге "індивідуальний Дух", тобто вічна частинка Божественного.

Центральна Істота проявлена двоїсто: через Джіватмана (над головою) і через Психічну Істоту (яка розташована позаду розуму, життєвості і тіла).

Джіватман – це Божественне в його аспекті Множинності, яке в процесі Творення грає роль Вищого "Я" або індивідуального духа для втіленої істоти. Джіватман, в своїй сутності, не змінюється і не еволюціонує, його центр перебуває вище планів, на яких еволюціонує жива істота.

Представником Джіватмана  у світі, який еволюціонує (на плані еволюції) є Психічна Істота, яка одночасно і сама бере участь в еволюційному процесі, і разом з цим підтримує всю іншу індивідуальну природу. Психічна Істота   це проекція Джіватмана в земному світі, вона бере участь в еволюції, і від життя до життя підтримує наш еволюційний розвиток зсередини. Вона зберігає отриманий протягом життів досвід і таким чином сприяє зростанню особистості в напрямку Божественного. Психічна істота на санскриті має аналог (не прямий переклад, а відповідність по суті) – Чайтья Пуруша. » Шрі Ауробіндо, Листи про йогу, т.2

Джіваграма (санскр.). Ті, що живуть разом; множина джів або індивідуальних душ.  Шрі Свамі Шівананда

Джіваджівабедха (санскр.). Відмінність між одним індивідуумом та іншим. Шрі Свамі Шівананда

Джівакоті (санскр. jivakoti).

(1) Людина, котра досягла духовного звільнення і повного злиття свідомості з Божественним, але не здатна діяти в проявленому світі.  Шрі Ауробіндо ЙС 

(2) Індивідуальна душа, що належить до певного класу чи категорії.  Шрі Свамі Шівананда

Джіванмукта (санскр. जीवन्मुक्त jīvanmukta). “Звільнений при житті”. Людина, що досягла звільнення ще при житті.  Шрі Ауробіндо

Джіванмукті (санскр.). Звільнення ще при житті, в фізичному тілі.  Шрі Ауробіндо, Шрі Свамі Шівананда

Джівасрішті (санскр.). Те, що створено душею.  Шрі Свамі Шівананда

Джіватма(н) (санскр. जीवात्मन् jīvātman). Індивідуальна центральна істота, атман. Шрі Ауробіндо 

Загалом – єдине всезагальне Життя; також божественний дух в людині. Теософський словник

Відображення Всевишнього в механізмі перцепції індивідууму; душа, жива істота. Раммурті Мішра

Джівачайтанья (санскр.). Індивідуальна свідомість.  Шрі Свамі Шівананда

Джівешвара-бхеда (санскр.). Відмінність між індивідуальною душею і Богом; фундаментальний принцип дуалістичної школи.  Шрі Свамі Шівананда

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів