en >>

Раціональність/ірраціональність у соціоніці та MBTI

У своїй праці «Психологічні типи» Карл Юнг поділив всі 8 типів на дві групи: раціональні та ірраціональні. Згідно Юнга, тип відноситься до раціонального, якщо його головна психічна функція – раціональна, тип відноситься до ірраціонального, якщо його головна психічна функція – ірраціональна. Раціональними функціями Юнг вважав Мислення (Thinking) та Почуття (Feeling), а ірраціональними – Сенсорику (Sensasion) та Інтуїцію (Intuition).

Соціоніка використовує те ж поняття раціональність/ірраціональність, що і Карл Юнг. В MBTI є поняття Судження (Judging)/Сприйняття (Perceiving), що вважається тотожним раціональності/ірраціональності. Давайте порівняємо, що вкладається у поняття Раціональності/Ірраціональності у соціоніці та у Судження/Сприйняття у MBTI.

• Прояви Судження/Сприйняття в MBTI (кластери Ізабел Маєрс для MBTI форми G)

Судження (Judging)/Сприйняття (Perceiving)
Спонтанність: Відмінність між запланованим і спонтанним способом життя.
Планування: Відмінність між довгостроковим плануванням і рухом у потоці.
Організація: Організація поточної ситуації на відміну від довгострокового планування.
Застосування: Відмінність між задоволенням від досягнення мети та завершення справи, у порівнянні із задоволенням від того, що викликає інтерес; або між роботою із-за обов'язку чи роботою для задоволення.
Зобов’язання: Відмінність між серйозним або вільним ставленням до виконання обов’язків.

Критерії Ізабел Маєрс для кластерів MBTI форми G

 

Судження (Judging)

Сприйняття (Perceiving)

Спонтанність

Комфортно живуть із графіками, розпорядками та системами

Отримують задоволення від різноманітності та частих змін; хочуть вільного часу без зобов’язань

Планування

Схильні готуватися до діяльності заздалегідь; хочуть, щоб все йшло за планом

Не турбуються про можливі проблеми в майбутньому, вирішують проблеми у міру виникнення

Організація

Готуються до діяльності перед її початком

Починають проекти, не відчуваючи необхідності готуватися до них заздалегідь

Застосування

Схильні навчатися, докладаючи наполегливих зусиль, а не досліджуючи те, що викликає цікавість. Отримують задоволення від завершення розпочатого

Схильні навчатися, досліджуючи те, що викликає цікавість, а не завдяки наполегливим зусиллям. Найбільше їм підходить робота, яка вимагає різноманітної активності або здатності реагувати на зміни та незаплановані ситуації

Зобов’язання

Впорядковані, систематичні

Невимушені, розслаблені

Джерело: статті досліджень CAPT адаптовані Пітером Гейером (1)

*   *   *

• Прояви Раціональності/Ірраціональності у соціоніці.

Раціонали

Ірраціонали

Діє згідно плану

Діє спонтанно

Надає перевагу впорядкованому ритму життя

Надає перевагу гнучкому ритму життя

Схильний до тривалого зосередження уваги на чомусь одному, без відволікань

Схильний до безпосереднього сприйняття, увага легко переключається на нове

Цінує порядок та розумні обмеження, слідує встановленим законам та правилам

Цінують відчуття свободи, можливість діяти спонтанно та творчо, свободу вибору

Незаплановані ситуації та сюрпризи можуть викликати ступор

Відчуває пригніченість від правил та обмежень

Прихильник визначених формулювань та завершеності, має чітку позицію

Уникає категоричності, любить, коли залишається відкритий вибір

Планує покупки, контролює витрати, схильний до заощаджень

Схильний до спонтанних покупок, не контролює витрати

Справляє враження категоричного і негнучкого

Справляє враження неорганізованого та непослідовного

 Більше про раціональність/ірраціональність тут >>>

Як ми можемо побачити, прояви Раціональності/Ірраціональності у соціоніці тотожні проявам Судження/Сприйняття в MBTI.

Проте, як ми побачимо далі, соціоніка та MBTI мають протилежні підходи до визначення типів, що пов’язане із різним застосуванням Раціональності/Ірраціональності.

Візьмемо для прикладу опис типу Майстер (ISTP) зроблений Девідом Кірсі (2)

Майстер (The Crafter) ISTP. Уривок з опису:

«Майстер чудово володіє інструментами, проте його майстерність є імпульсивною, а не продуманою. Для Ремісників (до яких відноситься Майстер) найбільш приємна та ефективна та дія, яка не запланована і не має жодної іншої цілі, окрім самої дії. ISTP прагнуть, щоб їхні дії були спонтанними та розкутими; їм хочеться самим керувати власними діями і мати власні імпульси, які не підпорядковуються правилам, нормам чи законам. Дійсно, Майстри можуть бути дуже непокірними, вважаючи ієрархію та владу непотрібними і навіть виснажливими. Йдеться не стільки про порушення правил, скільки про те, щоб просто ігнорувати їх і не дозволяти їм впливати на виконання. ISTP повинні мати свободу робити свою справу, змінюючи за бажанням кожен наступний хід, і вони пишаються своєю здатністю вправно робити наступну дію. У певному сенсі Майстри не працюють зі своїми інструментами, а грають ними імпульсивно, а не за розкладом. Якщо нав’язаний ззовні графік збігається з їхнім імпульсом, добре; якщо ні, то тим гірше для графіку.»

З цього опису очевидно, що Майстер (Crafter) ISTP відноситься до Ірраціонального типу. Згідно Юнга, тип відноситься до ірраціонального, якщо його головна психічна функція – ірраціональна. Ірраціональними функціями є Сенсорика (Sensasion) та Інтуїція (Intuition). Отже, головна психічна функція типу Майстер (ISTP) має бути Сенсорика або Інтуїція. Соціоніка відносить тип Майстер до типу з головною функцією - інтровертна Сенсорика. Це повністю відповідає концепції Юнга про раціональність/ірраціональність.

Проте, MBTI відносить тип Майстер (Crafter) ISTP до типу з головною функцією - інтровертне Мислення (Thinking), що неабияк дивує соціоніків. Адже згідно типології Юнга, Мислення є раціональною функцією. Не зрозуміло, яким чином раціональна функція може бути головною у ірраціонального типу.

У MBTI параметр раціональність/ірраціональність типу збігається із раціональністю/ірраціональністю головної психічної функції лише для екстравертних типів.

 Внаслідок різного використання параметру раціональність/ірраціональність, тип Майстер (Crafter) ISTP відноситься соціонікою до Сенсорного інтроверта за Юнгом, а MBTI відносить його до Мисленевого інтроверта за Юнгом.

Це базове непорозуміння з параметром раціональність/ірраціональність призводить до того, що в MBTI вивчення інтертипних відносин заходить в глухий кут, в той час як в соціоніці вивчення інтертипних відносин добре ровинуте.

При ближчому знайомстві з MBTI можна помітити, що в MBTI окремі функції не розрізняються, кожен з 16 типів описується в цілому, без поділу на функції. В описах MBTI типів не зрозуміло, яка функція описується: головна, допоміжна чи інша. Натомість у соціоніці крім загального опису типу вказується також роль кожної з 8 функцій у прояві даного типу. Наприклад, для типу Майстер, кожна з 8 функцій описується окремо і пояснюється, як саме вона проявляється у поведінці типу Майстер. Більше того, соціоніка описує які відносини можуть скластися у типу Майстер з кожним із 16 типів, і пояснює, як кожна з 8 функцій типу Майстер взаємодіє із кожною з 8 функцій іншого типу. 

 *   *   *

1 - CAPT  - Center for Applications of Psychological Type www.capt.org Стаття Пітера Гейера «Психологічні типи Карла Юнга, MBTI та ідеї соціальної адаптації, березень 2014 >>>

2 – Девід Кірсі «Будь ласка, зрозумій мене» (David Keirsey «Please Understand Me»)

Останнє оновлення 23.11.2023.