Об'єкт пізнання - те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, а предмет пізнання - досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта. Наприклад, усі суспільні науки в принципі пізнають один об'єкт - суспільство, але мають різні предмети; політична економія - систему виробничих відносин, економічна статистика - кількісну сторону економічних явищ; бухгалтерський облік, аналіз і аудит - господарську діяльність підприємців та ін.

 

7 Rays Radio On The Air:
Cousin Silas & OneAmbient4 - Majestic Antares
Next Artists

➥ Albert Artemyev
➥ Andy Rogers
➥ Ian Boddy

Оболонки (тонкі тіла) – це провідники, через які принципи можуть виражати себе в певному типі матерії, тобто це принципи у прояві. Оболонка – матеріальне вираження принципу в просторі. Оболонка служить Внутрішньому Жителю інструментом, за допомогою котрого той взаємодіє по горизонталі з іншими Системами Життя, що проявлені в цій же матерії (астральній, ментальній, тощо).

Центри (чакри) – енергетичні вихорі, які дозволяють Внутрішньому Жителю переносити свою точку свідомості з оболонки до оболонки по вертикалі, виходячи в той чи інший континуум і взаємодіючи в ньому з іншими Системами Життя за допомогою оболонок.

Одвічна Мудрість.  Див. Правічна Мудрість >>>

Оджас (санскр. ओजस्  ojas).

Сутнісна енергія. Шрі Ауробіндо  Духовна сила і життєздатність, розвинута за допомогою творчої сили обітниці безшлюбності і йогічної садхани. Шрі Свамі Шівананда   Це субстанція, кінцевий продукт досконалого травлення і обміну речовин людського організму. Зв’язкова ланка між свідомістю і матерією; з’єднуючи їх, оджас забезпечує правильну послідовність вираження природного закону в людському тілі.  ХШКК СА

Оджас-шакті (санскр. ओजस्-शक्ति ojas-śakti). Психічна сила, що керує всіма гормональними потоками і секреціями тіла. Раммурті Мішра   Духовна енергія, яка виникає при утриманні від сексу.  Шрі Свамі Шівананда

ОМ або АУМ (санскр. ओम् om   औम् aum). Містичний склад, найсвященніше із всіх слів в Індії; це “волання, благословення, завірення і обіцянка”, і воно настільки священне, щоб бути словом при нижньому диханні окультного ритуалу; поблизу не має бути нікого, коли цей склад промовляється з будь-якою метою. Це слово зазвичай вживається на початку священних Писань, і ним починаються молитви. А-У-М трискладове слово, яке езотерична філософія трактує як символ трьох священних вогнів, що виникли від свого батька Агні (або Абхіманіма), коли Він перетворився в своїх трьох синів: Павану, Паваману і Шучі, які “випивають воду”, тобто знищують астральні бажання. Слово ОМ називається Удгітта (Удгітха) і є священним і у брамінів, і у буддистівТеософський словник

ОМ – глибинний символ Все-загальності, Цілісності, джерело всіх звуків і сутність Вед; символ Атману і БрахманаШрі Рамана Махарші

ОМ – це пранава або священний склад, який символізує БрахманаШрі Свамі Шівананда

АУМ  зводить  аспект  душі-духу  на  фізичний  план  і   закріплює його там силою своєї вихідної вібрації, тобто АУМ переважає на інволюційній дузі; ОМ вивільняє душу із сфери емоційної мари, коли втихають всі інші слова і звуки; ЗВУК – виражає таємницю імені Бога. АУМ – це звук матерії-душі-духу, де ще переважає нота матерії; ОМ – це звук душі-духу, де переважає нота душі і ЗВУК – це звук Духовної Реальності. Спочатку АУМ, потім ОМ і врешті сам ЗВУК – така на шляху еволюції послідовність розпізнавання людиною цього священного слова.  Аліса Бейлі

Ом Тат Сат Позначення Брахмана, де Тат – Те, а Сат – Буття.

Омкар або Омкара  (санскр. ओंकार oṃkāra).

Те ж, що і АУМ або ОМТеософський словник

Найсвященіша звукова вібрація, яка символізує Брахмана або Бога.  Шрі Нітьянанда

Онтогенез.

Індивідуальний розвиток організму від зачаття до смерті. Тоді як філогенез - історичний розвиток органічного світу в цілому.

Онтологія (від. грецьк. "онто" - суще, "логія" - наука) - вчення про буття, розділ філософії, в якому з'ясовуються фундаментальні проблеми існування та розвитку сущого. В онтології пізнання вважається можливим при використанні інтуїції. Хайдеґер вживав термін онтологічний - той, що стосується буття; онтичний - той, що стосується предметно-чуттєвого світу.

Ошаді Прастха (санскр. ओषधि प्रस्थ oṣadhi prastha). “Місце (рівнина) лікувальних рослин” – таємниче місто в Гімалаях, згадуване вже починаючи з ведичного періоду. За переказами там жили мудреці, великі адепти лікувального мистецтва, які використовували лише трави і рослини; це місце згадується в “Кумара СамбхаваКалідасиТеософський словник

Ошадхі йога (санскр. ओषधि योग oṣadhi yoga). Йога, в якій застосовуються рослинні препарати для збалансування здоров’я (початкова йога). Шрі Свамі Шівананда

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів