Карана (санскр. कारण  kāraṇa).

Причина (метафізично). Теософський словник

Каузальна Істота, що дає початок розуму і тілу; інструмент. Раммурті Мішра

Причина; привід; непроявлена потенційна причина, котра в свій час приймає форму видимого ефекту, тобто це космічна енергія в потенційному стані. Шрі Свамі Шівананда

Карана шаріра або каранашарріра (санскр. कारणशरीर kāraṇaśarīra).

Каузальне (причинне) тіло. З точки зору фізичного плану це тіло – не суб’єктивне і не об’єктивне. Воно, тим не менше, є центром егоїчної свідомості і утворене з’єднанням буддхі і манасу; воно порівняно постійне, існує протягом тривалого циклу втілень і розсіюється лише після четвертого посвячення, коли необхідність в подальшому перевтіленні людської істоти відпадає. Аліса Бейлі 

Це причинне тіло, куди індивідуум віддаляється під час здорового глибокого сну без сновидінь; це безпосередня оболонка душі, відома також як оболонка блаженства. Шрі Свамі Шівананда

Каранабрахма (санскр.). Вищий і перший прояв Абсолюту; Сагуна-Брахма; Майявішішта-Чайтанья. Шрі Свамі Шівананда

Каранавайраг’я (санскр.). Безпристрасність, викликана певною причиною (напр., життєвим крахом чи якимось нещастям).  Шрі Свамі Шівананда

Каранавастха (санскр.). Причинний стан або умова.  Шрі Свамі Шівананда

Каранавівека(санскр.). Раптова причина легкої проникливості.  Шрі Свамі Шівананда

Каранаджагат (санскр.). Каузальний, причинний світ.  Шрі Свамі Шівананда

Карана-індрія або каранаіндрія (санскр.). Причинне відчуття, котре оперує з каузального плану.  Шрі Ауробіндо

Карана-Пуруша або каранапуруша (санскр.). Причинний Пуруша, центральна істота, синонім джіватман. Шрі Ауробіндо

Каранасаліла (санскр. कारण-सलिल kāraṇa-salila). Первинні води; потенційний стан космічної енергії, образно описаний, як вода всепроникного океану.  Шрі Свамі Шівананда

Каранатма (санскр.). Каузальний дух.  Шрі Свамі Шівананда

 

Джерело погодних даних: прогноз погоди на місяць Львів