8 - ТИП З ІНТРОВЕРТНОЮ ІНТУЇЦІЄЮ

Інтровертна інтуїція  (або інтуїція часу) - Передбачення розвитку подій, уява, фантазія

 

Інтровертна інтуїція допомагає людині контактувати з глибинним внутрішнім світом, сприймати звідти символи та архетипи, завдяки чому передбачати розвиток подій.

Базовий опис:

 Добре відчуває плин часу та своєчасність чи не своєчасність дій. Керується інтуїтивними передчуттями. Має здатність передбачувати. Розуміє психологію людей, прогнозує їхні дії, вчинки. Швидко розрізнює штучність, фальш, лицемірство. Помічає невідповідності і розбіжності. Має багату уяву. 

Любить усамітнюватися і роздумувати про значення життя, минуле і майбутнє. Намагається відшукати основні закономірності долі. Цікавиться темами, пов'язаними з незвичайними, загадковими явищами. Заглиблений у свої внутрішні переживання. Мрійливий. Намагається уникати буденності. Йому важко доводити справи до кінця. Може продумувати всю роботу в думках, але так і не почати її втілювати на практиці. Любить, щоб його ідеї втілював хтось інший, надихає інших. Не любить складати план дій і дотримуватися заздалегідь встановленого плану. Діє, керуючись інтуїцією, чуттям, емоціями. Вміє завчасно піти від небезпеки і не потрапити у неприємності. У повсякденному житті зазвичай проявляє гнучкість, терпимість, добре пристосовується до обставин.

Не квапиться. Багато що відкладає на завтра. Не любить різких змін. Вважає, що до цілі треба рухатися поступово. Всі проблеми розглядає з філософської точки зору.

Поводиться скромно, тримається в затінку, але радий, коли його там помітять. В товаристві друзів може поводитися розкуто і емоційно. У спілкуванні як правило, дає партнерові можливість говорити, а сам висловлюється лише у найбільш слушний момент. 

Суб'єктивне відчуття функції:

Вважає себе не таким, як інші, відчуває те, чого інші не відчувають. Внаслідок високої чутливості буває надмірно тривожним. Періодично відчуває страх, що проявляється як стан постійного неспокою та поганого передчуття. Бореться зі страхом або піддаючись йому, або діючи йому всупереч. Може демонструвати свою тривогу з метою привернути до себе увагу рятівника. Якщо в реальному житті отримати підтримку сильної людини чи спільноти не вийшло, компенсує це у своїх мріях та фантазіях. Схильний заглиблюватися у свої мрії, уяву та фантазії, у порівнянні з якими реальність і буденність здається нудною.

Поважає сильних людей чи спільноти. Почувається спокійно біля сильної, впевненої людини. Відданий і справі, і своїй команді, відповідає і ситуації і очікуванням людей. 

Добре відчуває свій особистий простір та поважає простір навколишніх. Найбільше цінує внутрішню гармонію. Вважає, що незнання внутрішнього світу одне одного роз'єднує людей. Бачить розділення і боротьбу, а прагне до гармонії, миру та єдності.

Нерішучий. Перш ніж прийняти рішення, воліє дізнатися думку інших. Намагається знайти підтримку своїх дій у навколишніх. Часто питається у партнера: "а як ти вважаєш". У стосунках готовий підпорядковуватися вимогам партнера, при умові, що партнер – вольова і рішуча людина.

Потреба в доповненні:   -  

Має слабкий імпульс до дій у фізичному світі. Для того, щоб щось зробити, потребує зовнішньої організуючої сили і керівництва. У проблемних ситуаціях може вагатися, не роблячи жодних кроків для їх виправлення, не має фізичної енергії і впевненості для дій у фізичному світі. Зазвичай лише сильний зовнішній імпульс може допомогти йому діяти. Має приховане бажання слідувати чужій сильній волі і водночас не може опиратися їй. Шукає зовнішню підтримку. Схильний до перенесення відповідальності за своє благополуччя на інших.

Поважає сильних, могутніх і дієвих людей чи угрупування. «Я почуваюся захищеним поряд з людиною, яка викликає повагу в навколишніх, біля якої ніхто не наважується підвищити голос.» Тяжіє до ієрархічності. Його притягують системи, об’єднання, віра з сильними авторитарними елементами. Потребує підтримки сильної людини чи організації для самовираження та відчуття захищеності.

Має потребу у спілкуванні з сильнішим за себе партнером, ідеалізує в ньому силу і рішучість. «Мені подобаються сильні, впевнені у собі люди, які можуть захистити і реагують швидко, для яких не існує перешкод.» Дуже цінує тверде плече та практичну допомогу. Радий, якщо побутові моменти за нього вирішує партнер. Сам не здатний чинити вольового тиску на інших, тому потребує вольового партнера, з яким почувається впевнено.

Псевдоніми: Індивідуаліст, Меланхолік, Мрійник, Невизнаний геній, Провидець.

Тип з інтровертною інтуїцією має два підтипи: логічний (інтуїтивно-логічний інтроверт) ІЛІ та емоційний (інтуїтивно-емоційний інтроверт) ІЕІ .

 ІЛІінтуїція уникнення небезпеки, помилок минулого, суперечливих тенденцій. На основі близького, уважного, докладного спостереження за людьми чи явищами (масштаб і дистанція) може передбачити їх поведінку у найближчому майбутньому (якість і напрямок)

ІЕІінтуїція новизни, надій, цікавості, устремління в майбутнє; Передчуває назріваючу небезпеку (якість), великі, зазвичай неприємні зміни ситуації (масштаб), пам’ятає яскраві епізоди минулого (дистанція).

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКСТРАВЕРТНОЇ ІНТУЇЦІЇ

Функція інтровертна інтуїція може проявлятися по-різному в залежності від рівня психологічної зрілості людини.

Найкращі прояви:

Єдність і гармонія, мудрість і своєчасність. Передчуття розвитку подій. Знає, що може піти не так і вміє прорахувати всі варіанти. Повага до індивідуальності кожного, вміння пояснити іншим суть їх проблеми.

Найгірші прояви:

Надмірна тривожність, відчуття себе жертвою (віктимність), постійні кризи, примхливість та образливість; ревниві, емоційно потребуючі, відчувають себе покинутими; меланхолія, лінощі, екстравагантність, безладна боротьба; невпевненість, коли треба діяти, неготовність діяти без чиєїсь підтримки. Надмірна чутливість до відволікань на побутові питання.

Замкнене коло: Чим більше відчуває себе особливим (не від світу цього) -> тим більше боїться не знайти свого місця в світі -> тим більше закривається у своєму світі -> тим більшу неповноцінність відчуває при неможливості реалізувати те, що відчуває -> тим більше втікає у світ своїх фантазій

*       *       *       *       *

ТИП З ІНТРОВЕТРНОЮ ІНТУЇЦІЄЮ

(Опис Карла Юнга)

Інтровертна інтуїція направлена на внутрішні об’єкти, тобто на елементи несвідомого. Внутрішні об’єкти представляються інтуїтивному сприйняттю у вигляді суб’єктивних образів речей, архетипів, що не зустрічаються у зовнішньому досвіді, проте складають вміст несвідомого, - у кінцевому випадку колективного несвідомого. Архетип – закономірний перебіг усіх речей, доступних досвіду. В цих архетипах представлена вся сукупність досвіду, який будь-коли зустрічався на нашій планеті.

Хоча інтровертна інтуїція може й отримує свій спонукаючий поштовх від зовнішніх об’єктів, проте вона не затримується на зовнішніх можливостях, а зупиняється на тому, що було викликане зовнішнім всередині суб’єкта. Суб’єктивний зміст, що виникає з несвідомого, вклинюється між сторонами і перехоплює дію об’єкта. Якщо несвідоме посилюється, то суб’єктивна участь в сприйнятті настільки посилюється, що майже повністю покриває вплив об’єкта. Із цього виникає, з одного боку, для об’єкта – відчуття повного знецінення, з іншої сторони, для суб’єкта – ілюзорне сприйняття реальності.  

Тип 7 в інших типологіях

● 5 типів травм за Ліз Бурбо

Маска ЗАЛЕЖНОГО або травма покинутого  «5 травм, які заважають бути самим собою»:

Багато хто плутає поняття «відкинути» і «покинути». Якщо хтось із подружжя, наприклад, вирішив відкинути іншого, він відштовхує його, виганяє, не бажає бачити поряд із собою. Якщо ж він вирішив покинути партнера, то йде від нього, залишає, віддаляється — тимчасово чи незворотньо. 

Травма покинутого у дітей поєднується з травмою відкинутого. В більшості людей буває по декілька травм, однак рівень болю від них не однаковий.

Залежний упевнений, що нічого не може досягнути сам, що йому вкрай необхідна чиясь підтримка. І все його тіло виражає цю потребу в підтримці. Коли він начебто намагається всіма способами домогтися уваги, він насправді шукає можливості відчути себе досить важливим, щоб отримати підтримку. Коли його підтримують, він сприймає це як допомогу і любов.

З п'яти різних типів травмованих залежний найбільш схильний ставати жертвою. Жертва – це така особистість, яка завжди схильна створювати собі проблеми, щоб привернути до себе увагу. Коли він начебто намагається всіма способами домогтися уваги, він насправді шукає можливості відчути себе досить важливим, щоб отримати підтримку. Така особистість занадто все драматизує; найменший інцидент у неї приймає гігантські розміри. Якщо, наприклад, чоловік не подзвонив дружині і не сказав, що прийде додому пізно, вона припускає найгірше і не розуміє, чому він не подзвонив і змусив її так страждати. Дивлячись на людину, яка поводиться як жертва, дивуєшся часом, як їй вдається створювати собі стільки проблем. Але сам залежний не бачить великої біди в цих проблемах: вони приносять йому найцінніший подарунок - увагу інших людей. Так йому вдається не відчувати себе покинутим. Він вдається до всіляких хитрощів, аби його любили, аби не залишили одного. Його страх виражається такими думками: «Що ж я буду робити один? Що зі мною станеться? Як же мені бути?» Його часто розривають внутрішні конфлікти, оскільки, з одного боку, він вимагає багато уваги, а з іншого – боїться її вимагати, так як це може обтяжувати і дратувати інших, і тоді вони його залишать. Можна подумати, що залежний любить страждання. Насправді ж він їх не приймає. Подивися на жінку, яку б'є чоловік або яка живе з алкоголіком. Швидше за все, їй легше переносити цей жах, ніж залишитися самотньою. Залежна особистість володіє найпотужнішою здатністю не бачити проблеми у своєму партнері. Вона воліє вважати, що все гаразд, оскільки боїться бути покинутою. Якщо партнер оголошує, що покидає її, вона страждає неймовірно, оскільки, не бажаючи бачити проблеми, не очікувала цього.

Незалежно від того, важко або легко йому приймати рішення самостійно, він, зазвичай, спершу звертається до інших, питаючи їх думки або схвалення. Через це може здатися, що людям такого типу важко вирішуватися на щось певне, але насправді вони сумніваються у своєму рішенні тільки в тих випадках, коли не відчувають за собою підтримки. 

Печаль – найсильніша з емоцій, які доводиться переживати залежному. У кризові хвилини він може дійти до думки про самогубство. Як правило, він тільки говорить про це, намагаючись налякати інших, але до справи не доходить, так як, по суті, він шукає лише підтримки, співчуття. Якщо він і робить спробу самогубства, то невдало. Але якщо після декількох спроб ніхто йому не поспівчуває і не підтримає його, він може реально покінчити з собою.

Залежний боїться всіх начальників і владних людей. Люди з наказовим голосом або владними манерами видаються йому холодними і байдужими, а вже його, нікчемного, вони, здається, взагалі не помічають. З цієї ж причини він дуже добрий і привітний з іншими, іноді навіть надмірно і змушено. Він сподівається, що завдяки такій його поведінці інші також стануть привітними та уважними, а не холодними і пихатими.

Залежні люди легко дають волю сльозам, особливо коли мова заходить про їх нещастя і проблеми. У їх риданнях чуються звинувачення на адресу інших осіб, які кинули їх у важку хвилину. Вони звинувачують самого БОГА за те, що він залишив їх. Вони не хочуть бачити, як часто самі залишають інших.

У приватних консультаціях залежний більш ніж будь-хто інший схильний до перенесення на свого терапевта. По суті, він шукає у лікаря підтримки і співчуття, в яких йому відмовили батько або чоловік (дружина).

Залежний легко ототожнює себе, «зливається» з іншими і тому схильний вважати себе відповідальним за їх щастя чи нещастя, точно так само як і їх вважає відповідальними за свої біди і радощі. Така психічно неврівноважена особистість глибоко відчуває емоції інших людей і легко піддається їх напливу. 

 

 

Останнє оновлення : 27.12.2020