Типологія і розвиток

Англійською мовою тут >>

Ця стаття про те, як кожен з 8 типів Юнга проявляє себе в соціальному житті.

Частина 2 - самооцінка та маніпуляції типів

Частина 1

Соціальні ролі

Соціальна роль – це свого роду соціальний портрет психологічно зрілої людини певного типу, яка конструктивно використовує свої якості як для власної соціальної адаптації так і для загального блага. Кожен з 8 типів характеризується вродженими схильностями до тієї чи іншої діяльності. Сильні сторони людини резонують з відповідним запитом з боку суспільства – це є основною умовою успішної реалізації людиною її покликання та відчуття себе щасливою на своєму місці.

Кожна з восьми соціальних ролей є природним наслідком прояву однієї з 8 функцій.

Зростання гармонійності людини або зростання стресу грають вирішальну роль у тому, як людина проявляє свій тип. Якщо людина має багато внутрішніх конфліктів, то левова частка її зусиль та енергії витрачається на ці конфлікти, тому вона не має сил для реалізації свого потенціалу для суспільної користі і для виконання соціальної ролі. В такої людини її соціальна роль викривлена маніпуляціями та різними деструктивними невротичними іграми. Кожному типу притаманні свої маніпуляції.

ВІСІМ ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ

Рішучий ПОКРОВИТЕЛЬ –  бере на себе відповідальність за навколишніх, вважає що має бути покровителем, опорою для інших: забезпечує їх матеріальними ресурсами та захистом від небезпек.

Роль Покровителя активізується в ситуаціях фізичної загрози, конфлікту, фізичного протистояння. Покровитель рішуче захищає своїх, стрімголов кидається на зустріч супротивнику, заступається за слабких та беззахисних, демонструє фізичну силу та сміливість. Він бере під свою опіку нерішучих і переляканих людей, допомагає їм діяти у фізичному світі, підтримує матеріально. Задоволений, коли отримує за це вірність, підпорядкування інших та визнання його сили і впливу. 

Під маскою сильної людини приховує свою слабкість, чутливість та залежність від інших.

*     *     *

Миролюбний ОПІКУН –  слідкує за задоволення фізичних та побутових потреб навколишніх, прагне всіх нагодувати, зігріти та створити комфортні побутові умови, прагне всіх примирити. ☔️

Роль Опікуна активізується в ситуаціях фізичного дискомфорту: холод, голод, напруження, хвороба, втома. Він завжди нагодує голодного, обігріє замерзлого, організує затишне місце для відпочинку втомленої людини, забезпечить хворого необхідним доглядом, напруженій людині допоможе розслабитися. Схильний опікуватися несамостійними у побутових питаннях істотами, які не здатні задовольнити свої фізичні потреби. Задоволений, коли отримує за це мирне з’єднання з собою (без конфліктів, без тиску на нього та без обмеження його свободи дій), розвагу, новизну та визнання його вміння створювати фізичний комфорт.

Під маскою спокійної та доброзичливої людини приховується гнів, напруження та внутрішній дискомфорт.

*     *     *

Комунікабельний АЛЬТРУЇСТ – Надає іншим емоційну підтримку, відгукується на звернення до себе, цікавиться проблемами навколишніх, завжди готовий підбадьорити та допомогти.

Роль Альтруїста активізується при взаємодії із людьми, які не вміють вступати в емоційну взаємодію з іншими та мають понижений настрій. Тоді він починає грати роль друга, помічника, особистого коуча: проявляє прихильність та зацікавленість співрозмовником, намагається покращити його настрій та допомогти у вирішенні проблем, залучає до соціальної взаємодії. Задоволений, коли отримує за це вдячність, захоплення, визнання того, що він потрібний і займає особливе місце в житті інших.

Під маскою помічника приховує свою байдужість та потребу в отриманні уваги від інших.

*     *     *

Відповідальний ВИХОВАТЕЛЬ –  бере на себе відповідальність за дотримання правильної поведінки та моральне самовдосконалення. Намагається виправити у собі будь-яку ваду та стати моральним авторитетом для інших.

Роль Вихователя активізується при взаємодії з невихованими, безвідповідальними, нечесними людьми, які обманюють, крадуть та мають недостойні бажання. Своєю поведінкою Вихователь показує їм приклад відповідальності та чесності, допомагає розібратися в морально-етичних питаннях, розказує про правила спілкування в спільноті. Задоволений, коли отримує за це повагу від навколишніх, слідування його настановам та визнання його морального авторитету.

Під маскою праведника приховуються «негідні» думки та «брудні» бажання.

*     *     *

Результативний ГЕРОЙ –  Ставить цілі та розробляє алгоритми дій для їх досягнення у найкоротший термін, організовує процеси, які забезпечать потрібний результат. Намагається швидко вирішити будь-яку проблему, постійно удосконалює свої навики.

Роль Героя активізується в ситуаціях, коли необхідна швидка інтелектуальна реакція та досягнення видимого практичного результату. Герой з ентузіазмом приступає до вирішення проблеми, якщо впевнений, що впорається з нею швидко та вийде із ситуації героєм, продемонструвавши при цьому свій інтелект та кмітливість. При взаємодії з відповідальними, працьовитими, але мало результативними людьми, Герой допомагає їм правильно розподіляти ресурси та надає покрокові інструкції для досягнення поставлених цілей. Задоволений, коли отримує за це захоплення своїми видатними здібностями, високу оцінку свого професіоналізму та визнання його цінності для інших.

Під маскою «успішного успіху» приховує свої провали, невдачі та страх втратити імідж.

*     *     *

Обережний ВСЕЗНАЙКА – хоче знайти відповіді на всі питання та виконувати роль вчителя, який дає знання іншим. Глибоко занурюється у вивчення питання, впорядковує та класифікує інформацію.

Роль Всезнайки активізується при взаємодії з емоційними людьми, які не схильні до аналізу інформації та формулювання логічних висновків. Він ретельно аналізує дані, шукає причини та допомагає іншим розібратися у складних питаннях. Виявляє логічні невідповідності, порушення структури, намагається бути об’єктивним та неупередженим. Має сильне почуття справедливості та порядку, яке він транслює навколишнім. Задоволений, коли інші проявляють зацікавленість його концепціями та висновками, потребують його пояснень, уважно слухають та визнають, що його розуміння світу найправильніше. 

Під маскою інтелектуального експерта приховує свою невпевненість та неспроможність у інших сферах життя.

*     *     *

Оптимістичний ВИНАХІДНИК – бачить різноманіття можливостей та потенціал людей, надає їм впевненість у їхніх здібностях, проявляє винахідливість у вирішенні проблем та надихає інших своїм оптимістичним баченням.

Роль Винахідника активізується при взаємодії з простими приземленими людьми, які живуть одноманітним життям, не бачать свого потенціалу і не вірять у свої можливості. Винахідник спонукає їх до пошуку нового і незвіданого, розширює їх світогляд, виявляє їх приховані таланти, знаходить нові підходи для вирішення їх проблем, допомагає реалізувати їхній потенціал. Задоволений, коли інші захоплюються його новаторством, безтурботністю та баченням можливостей.

Під маскою ініціативного оптиміста приховує нудьгу, страх зустрітися з болем та обмеженнями.

*     *     *

Відданий ПРОГНОЗИСТ - завдяки розвинутій інтуїції добре оцінює перспективи проектів та підказує найкращий час для дій. Проявляє індивідуальний підхід до кожної людини, налаштовується на неї. ✨

Роль Прогнозиста активізується при взаємодії із активними, нечутливими матеріалістами, які не усвідомлюють ні своїх внутрішніх станів ні станів навколишніх та спочатку діють, а потім думають. Прогнозист демонструє такій людині свою лояльність, діє в її інтересах, передбачає наслідки запланованих нею дій, попереджає про можливу небезпеку при взаємодії з підозрілими партнерами (розрізняє їх приховані мотиви та лицемірство). Вміє уважно вислухати іншого, не осуджуючи, входить у резонанс з його глибинним світом, віддзеркалює його, допомагає усвідомити непроявлене, приховане, озвучує проблеми, страхи, допомагає згармонізувати внутрішній стан. Задоволений, коли інші радяться з ним і діють згідно його прогнозів, захищають та підтримують матеріально, визнають його тонке сприйняття. 

Під маскою вірного послідовника приховує агресію, бунтарство та бажання зрадити.

*     *     *

Зазвичай людина має кілька соціальних ролей, які вона проявляє в залежності від ситуації.

*     *     *     *     *

Частина 2

2.1. Залежність від «образу я».

2.2. Маніпуляція і самооцінка.

2.3. Психологічна динаміка типу.

Доктор Юнг підкреслював важливість вивчення типології для розуміння природи неврозу:

«Якості головної свідомої функції, тобто свідомої установки, як цілого, виявляються у суворому контрасті з якостями несвідомої установки...    Свідома установка за своєю природою завжди є світоглядом, якщо це не релігія у відкритому вигляді. Це якраз те, що робить проблему типології такою важливою. Відмінності (протистояння) між типами — це не просто зовнішній конфлікт між людьми, це також джерело нескінченних внутрішніх конфліктів, причина не лише зовнішніх суперечок та неприязні, але також нервових хвороб та психічного страждання.» (1)

Давайте розглянемо, чому головна свідома функція є по суті світоглядом і як типологічні особливості пов’язані із внутрішніми конфліктами.

Людська особистість формується на стику зовнішніх впливів соціуму на людину та внутрішніх вроджених якостей, які людина виражає у світ. Кожен з 8 психологічних типів людей має свої вродженні схильності та розвиває відповідні якості і знання-вміння-навики, що дозволяє йому якомога краще самовиражатись у світі, адаптуватись у соціумі та виконувати свою соціальну роль, враховуючи запити суспільства.

Розглянемо на прикладі двох типів (1 і 8), як головна психологічна функція проявляється у поведінці людини у соціальному житті.

Функція Екстравертна СЕНСОРИКА (1) допомагає людині сприймати об’єкти фізичного (матеріального) світу та впевнено діяти у ньому. Функція Інтровертна ІНТУЇЦІЯ (8) допомагає людині сприймати інтуїтивний світ (світ нематеріальних, непроявлених об’єктів) та впорядковувати його.

Тип із головною функцією Екстравертна СЕНСОРИКА (тип 1) зосереджує свою увагу на фізичній реальності, добре орієнтується у світі матеріальних об’єктів, відрізняється практичністю і прагматичністю, характеризується високою фізичною активністю, фізичною силою, впевним просуванням у фізичному світі, рішучим доланням перешкод, незалежністю, схильністю до протистояння та керування іншими. Завдяки цим вродженим якостям, тип Se у соціальному житті може проявляти соціальну роль Рішучий ПОКРОВИТЕЛЬ.

Тип із головною функцією Інтровертна ІНТУЇЦІЯ (тип 8) зосереджує свою увагу на позаматеріальній стороні життя, добре орієнтується у непроявленому світі ідей, символів, внутрішньому сенсі об’єктів, добре відчуває плин часу, відрізняється проникливістю і чутливістю, відчуттям глибинного світу інших людей, інтуїтивним передчуттям розвитку подій та здатністю цілеспрямовано використовувати власну уяву. Завдяки цим вродженим якостям, тип Ni у соціальному житті може проявляти соціальну роль Відданий ПРОГНОЗИСТ.

2.1. Залежність від «ОБРАЗУ Я».

Виконуючи свою соціальну роль, людина отримує відчуття реалізованості від природного вираження якостей свого типу. У процесі самовираження, людина сама оцінює свої якості, а також враховує оцінку навколишніх. При поєднанні цих двох оцінок (зовнішньої і внутрішньої), формується уявлення людини про себе, або «ОБРАЗ Я». З часом в багатьох людей виникає ототожнення з цим «образом я», тобто людина починає думати, що вона є певним набором якостей і мікро(суб)-ролей, і що без них вона не існує. Тоді в неї виникає потреба підтримувати цей образ як у своїх очах так і в очах навколишніх, а також потреба постійно вдосконалювати свої навики та створювати «кращу версію самої себе». 

Кожен тип, ототожнившись зі своїми найбільш вираженими рисами і якостями, стає заручником свого «ОБРАЗУ Я»:  Якості, котрі безособистісно виражаються людиною у світі -->> якості, які виражаються у світ через мене -->> я володію цими якостями -->> я і є сукупністю різних якостей і без них мене нема.

Тип 1 починає вірити, що притаманні йому вроджені якості: сила, впевненість і здатність впливати на ситуацію та на інших людей – це і є він, тобто починає думати про себе: «я є впевнений, сильний, впливовий, незалежний».

Тип 8 починає вірити, що притаманні йому вроджені якості: проникливість, інтуїтивне передчуття розвитку подій, відчуття глибинного світу інших людей– це і є він, тобто починає думати про себе: «я є проникливий, чутливий, я той, хто відчуває глибинний світ інших». 

«ОБРАЗИ Я» РІЗНИХ ТИПІВ:

Я впевнений, сильний, впливовий, незалежний

Я гармонійний, миролюбний, перебуваю в єдності з іншими

Я люблячий, хороший, потрібний іншим ❤️

Я правильний, моральний, вдосконалююсь 

Я успішний та ефективний, цінний для спільноти

Я все знаю і розумію, можу все пояснити

Я винахідливий, оптимістичний, відкриваю нове

Я проникливий, чутливий, відчуваю глибинний світ інших

Який образ вам ближчий?

При ототожненні з «образом я» соціальна роль стає НЕВРОТИЧНОЮ. Людина докладає постійних зусиль для підтримання певного «образу я» як для себе так і для інших, вона намагається створити «кращу версію самої себе» шляхом самовдосконалення, формування в собі нових, кращих, якісніших знань, вмінь та навиків.

«Образ я» або «психологічний двійник» постійно само-відтворюється у кожній соціально значимій ситуації. Якщо людині вдається підтримувати свій «образ я», то в неї висока самооцінка, якщо не вдається, то самооцінка падає.

Тип 1 для підтвердження свого «образу я» (Я сильний, впливовий, незалежний) потребує, щоб інші підпорядковувалися йому, проявляли безперечну вірність йому, визнавали його вплив та силу.

Тип 2 для підтвердження свого «образу я» (Я проникливий, чутливий, відчуваю глибинний світ інших) потребує, щоб інші радилися з ним та діяли згідно його прогнозів, захищали від грубого фізичного світу, підтримували матеріально, визнавали його тонке сприйняття.

Соціальна потреба у визнанні іншими значимих для самої людини якостей, її «образу я», є однією з найсильніших мотивацій вступати з іншими у взаємообмін «дай за дай». При цьому під висловом «дай за дай» мається на увазі не рівноцінна взаємодопомога «Ти – мені, я – тобі», послуга за послугу, а непропорційний обмін: «Я даю тобі соціальну допомогу, а ти за це підтримуй мою самооцінку».

«Психологічний двійник» або «образ я» привносить психологічне напруження, оскільки будучи штучним, побічним утворенням, постійно бореться за неможливе - за те, щоб інші визнали його справжнім, автентичним, реальним. Ця безнадійна боротьба за підтвердження «образу я» витягує на себе багато енергії, супроводжується фізичним та психічним виснаженням. Чим більша відмінність між реальною людиною і уявним «образом я», тим більший у людини невроз.

Тип 1, для підтвердження свого «образу я»  (Я сильний, впливовий, незалежний), бере на себе відповідальність за інших у матеріальному, фізичному світі, намагається бути опорою для інших: забезпечує їх матеріальними ресурсами та захистом від небезпек, надає іншим впевненості у їх силах. Бере ініціативу у свої руки, вирішує за інших їхні проблеми у фізичному світі.

Щоб забезпечувати інших, багато працює, нехтуючи особистими потребами та відпочинком. Надягає маску сильної, непохитної людини, яка міцно «тримає удар» та впевнено долає перешкоди. Демонструє іншим, що може зі всім впоратися сам. «Я той, від кого все залежить, я за все відповідаю». Уникає будь-якого прояву своєї слабкості при людях. Бере на себе більшу відповідальність, ніж дозволяє його здоров’я. Доводить себе до повного фізичного виснаження.

Якщо після отримання допомоги від типу 1 (захист та матеріальна підтримка), людина з вдячністю йде, щоб продовжувати жити своїм життям, тип 1 може відчувати величезне розчарування і біль від зради. Адже він очікував, що людина у відповідь на його дії буде підтримувати його самооцінку: підпорядковуватись йому та проявляти безперечну вірність.

Тип 8, для підтвердження свого «образу я» (Я проникливий, чутливий, відчуваю глибинний світ інших), бере на себе відповідальність за інших у тонкому, інтуїтивному, глибинному світі: проявляє індивідуальний підхід до кожної людини, налаштовується на неї, входить у резонанс з її глибинним світом, допомагає усвідомити непроявлене, приховане, попереджає про можливу небезпеку, прогнозує розвиток подій.

Надягає маску особливої, проникливої, чутливої людини, не такої як інші, яка відчуває все глибше ніж інші, відчуває глибинну єдність з іншими. Підлаштовується під настрій інших, демонструє іншим свою відданість, відкладає в сторону свої інтереси, проявляє величезну самовіддачу. Своїми діями доводить, що інші завжди можуть покластися на нього. Відносини стають величезним тягарем для нього через відчуття обов’язку, яке він сам на себе накладає.

Якщо після отримання допомоги від типу 8 (відданість та психологічна підтримка), людина з вдячністю йде, щоб продовжувати жити своїм життям, тип 8 може відчувати величезне розчарування і біль від покинутості. Адже він очікував, що людина у відповідь на його дії буде підтримувати його самооцінку: радитися з ним та захищати його від грубого фізичного світу.

Невротична роль завжди нагадує біг по колу, в яке людина заганяє себе сама, а потім не знає, як з нього вийти. При цьому людина, ототожнившись зі своїм фрагментом (наприклад, з якостями своєї головної функції), втрачає відчуття цілісності.

2.2. Маніпуляція і самооцінка.

Невротична роль – лише одна з форм прояву залежності людини від «ОБРАЗУ Я». При збільшенні цієї залежності невротична роль може переходити у більш грубі та дисгармонійні прояви, наприклад у маніпуляцію.

Що таке маніпуляція, для чого люди це роблять?

 Загальне визначення маніпуляції: Маніпуляція – це непрямий спосіб впливу на інших з метою змінити їх сприйняття або поведінку.

Проте в контексті типології термін маніпуляція набуває ширшого значення, адже типологія ставить наступне питання: чому маніпулятор хоче змінити сприйняття або поведінку іншої людини, що він від цього отримує? Визначення маніпуляції з позиції типології може бути таким:

МАНІПУЛЯЦІЯ – це непрямий спосіб впливу людини на інших з метою отримати від них бажану реакцію чи поведінку для того, щоб навколишні підтримали її САМООЦІНКУ.

Маніпулятор вимагає, щоб інші люди поводилися з ним таким чином, щоб це підтверджувало його «образ я».

Маніпуляція типу 1 – ДОМІНУВАННЯ.

Для підтвердження свого «образу я» (Я сильний, впливовий, незалежний), тип Se перебільшує свою силу і вплив, проявляє синдром «Альфа-самця» - дає іншим зрозуміти, що він тут головний. Демонструє свої силу та статус, тисне на інших, залякує, погрожує, принижує, кричить з метою пригнічення волі інших. Тримає навколишніх у напруженні, вимагає, щоб інші робили так, як він хоче, іде на відверті конфронтації, оголошує безглузді накази та заборони. Стає ревнивим та мстливим, може «задушити» свого партнера контролем. Не здатний контролювати свої напади агресії. Може вдаватися до застосування фізичної сили.

Маніпуляція типу 8 – ВІКТИМНІСТЬ.

Для підтвердження свого «образу я» (Я проникливий, чутливий, відчуваю глибинний світ інших), тип Ni демонструє свою гіперчутливість, тривогу, страхи, страждання та безсилля, перебільшує загрози фізичного світу, вважає що не справиться з ними, а інші роблять недостатньо, щоб йому допомогти. Ображається і провокує, щоб змусити інших діяти в його інтересах, забезпечувати його ресурсами та захищати від загроз. Грає роль «жертви», щоб нав’язати іншому роль «рятівника». Вважає, що чим сильніші його страждання, тим більше заслуговує на особливе ставлення до себе. Розчарований, коли інші не беруть на себе відповідальність за його життя, не вирішують його проблеми та не забезпечують зниження тривоги та емоційного болю.

Маніпуляції різних типів: 

* ДОМІНАНТНІСТЬ - Хоче мати владу над іншими. Демонстрація своєї сили та статусу, тиск на інших, погрози, залякування, приниження, психологічне та фізичне насильство.
* САБОТАЖ - Хоче виглядати мирним, тому зовні демонструє згоду з іншими, хоча внутрішньо опирається: робить щось дуже повільно, «забуває» про свої обіцянки, відмовчується.
* ДЕМОНСТРАТИВНІСТЬ - Сильна потреба притягувати до себе увагу, нав’язуючи іншим роль глядачів/слухачів. Емоційний тиск, істерія, яка проходить, щойно зникають глядачі.
* ОСУД - Хоче бути «правильним». Виправляє інших, нав'язує почуття вини. Гнучко регулює психологічну дистанцію: «Неправильних» відштовхує, а тих, хто «виправився» – наближає.
* ОБМАН - Щоб виглядати успішним, створює собі фальшивий привабливий імідж та очорнює інших, підтасовує факти. Використовує інших, обманює, щоб привласнити їх ресурси.
* ВІДСТОРОНЕНІСТЬ - Хоче бути компетентним, все розуміти, пояснювати та навчати інших. Вибіркове спілкування лише з тими, хто поділяє його картину світу і лише на теми, в яких він компетентний. Відсторонення від всіх інших.
* ІНФАНТИЛІЗМ - Завдяки своїй розвиненій фантазії направляє потенціал та ресурси людей на реалізацію власних ідей та проектів, спонукає інших виконувати за себе нецікаву, важку роботу. Вимагає, щоб інші забезпечували йому побут, розваги і легке життя, уникає нудьги і рутини.
* ВІКТИМНІСТЬ - Демонструє свою гіперчутливість та страхи, ображається і провокує, щоб змусити інших діяти в його інтересах, забезпечувати його ресурсами та захищати від загроз. Грає роль «жертви», щоб нав’язати іншому роль «рятівника».

Чи доводилося вам самим маніпулювати іншими?

❗️  Маніпуляція – це гра, для якої потрібно два гравця. Ви вступаєте в гру з маніпулятором, в якій граєте роль, яку він вам нав’язує: диктатор – вірнопідданий, звинувачувач – винний, жертва – рятівник, актор – глядач, всезнайка – невіглас, інфантил – опікун тощо. У такій взаємодії невроз однієї людини доповнюються неврозом іншої. Якщо один з учасників взаємодії не підтримує маніпуляцію, то вона не відбудеться.

2.3. Психологічна динаміка типу - двосторонній рух між гармонією та дисгармонією 

Ми розглянули три градації гармонійності типу: соціальну роль, невротичну роль і маніпуляцію.

* Соціальна роль –людина прагне приносити користь суспільству, вона конструктивно і творчо проявляє свої сильні якості, відчуваючи внутрішнє бажання реалізувати себе, не очікуючи від інших подяки чи допомоги у відповідь. Людина відчуває свої глибинні потреби і не залежить від свого «образу я», їй легко бути просто собою, вона може дозволити собі не проявляти соціальну роль, якщо в даний момент не має мотивації чи енергії.

* Невротична роль – зовні може не відрізнятися від соціальної ролі. На цьому рівні людина вже не в повній мірі відчуває свої глибинні потреби, вона частково ототожнюється зі своїми якостями, зі своїм «образом я», починає залежати від цього образу, боїться не відповідати йому, і хоче щоб інші постійно допомагали їй підтримувати цей образ. Це змушує її грати соціальну роль навіть коли вона цього не хоче, людина намагається бути постійно корисною для інших, щоб вони підтримували її самооцінку. З часом людина починає розуміти, що жодна схема «дай мені самооцінку за мою соціальну допомогу тобі» не заповнить її глибинної пустоти.

* Маніпуляція – на цьому рівні психологічна дисгармонійність ще глибша, людина витрачає свою життєву енергію для того, щоб змушувати інших визнавати і підтримувати її «образ я», її самооцінку. Глибинні потреби людини замінені фрагментарними поверхневими потребами, реалізація яких не може принести відчуття внутрішнього наповнення і щастя. Її методи стають деструктивними і після короткочасного підняття своєї самооцінки внаслідок маніпуляції над іншими, задоволення швидко проходить, а людина може відчувати ще глибшу неповноцінність.

Чим більше індивід залежний від «ОБРАЗУ Я», тим сильніше він розбалансований і тим глибший в нього невроз.

Давайте подивимося, як відрізняється модель поведінки типу 8 на різних стадіях прояву типу:

* Соціальна роль – Відданий ПРОГНОЗИСТ: завдяки розвинутій інтуїції добре оцінює перспективи проектів, попереджає про можливу небезпеку, проявляє індивідуальний підхід до кожної людини, налаштовується на неї, входить у резонанс з її глибинним світом, допомагає усвідомити непроявлене, приховане.

* Невротична роль – людина проявляє ті самі якості, проте вона ототожнена зі своїми якостями, своїм «образом я» і хоче, щоб інші підтримували її «образ я». Вона слабо відчуває свої глибинні потреби, починає жити інтересами інших людей, намагається стати незамінною для них, щоб вони підтримали її самооцінку. Демонструє, що вона відчуває все глибше ніж інші, відчуває глибинну єдність з іншими, бере на себе відповідальність за інших у тонкому, глибинному світі, слідує за іншими, підлаштовується під інших, відкладає в сторону свої інтереси, демонструє іншим свою відданість, доводить, що інші завжди можуть покластися на нього. Це призводить до сильного виснаження.

* Маніпуляція – ВІКТИМНІСТЬ. Людина прагне отримати від інших підтримку своєї самооцінки, нічого не даючи взамін. Відчуває жалість до себе. Демонструє свою гіперчутливість та страхи, ображається і провокує, щоб змусити інших діяти в його інтересах, забезпечувати його ресурсами та захищати від загроз. Грає роль «жертви», щоб нав’язати іншому роль «рятівника».

Поведінка того самого типу на різних стадіях сильно відрізняється, може скластися враження, що це різні типи. Розуміючи, який «образ я» притаманний кожному з восьми типів та знаючи характеристики різних градацій психологічної гармонії типу, ми можемо краще зрозуміти, чи відносяться різні прояви поведінки до одного типу чи до різних типів.

Загалом для кожного з 8 типів можна виокремити наступні градації психологічної гармонії людини (від повної гармонії до сильної дисгармонії, від чистоти до забруднення).

* НАЙЧИСТІШИЙ ПРОЯВ ФУНКЦІЇ – прояв одного з 8 основних архетипів цілісно і без викривлень завдяки процесу індивідуації

* СОЦІАЛЬНА РОЛЬ – сильні сторони людини резонують з відповідним запитом з боку суспільства

* НЕВРОТИЧНА РОЛЬ – людина хоче своїми сильними сторонами бути корисною суспільству, а взамін очікує підтримки своєї самооцінки.

* МАНІПУЛЯЦІЯ – Завдяки маніпуляціям людина намагається витрясти від людей бажану для себе поведінку, щоб підтримати свою самооцінку.

* АГРЕСИВНЕ НАВ’ЯЗУВАННЯ – насильницьке втягування інших у свій деструктивний сценарій.

* САМОРУЙНІВНЕ РОЗЧАРУВАННЯ – Зневіра в тому, що хтось підтримає його самооцінку. Зникнення будь-яких цілей і мотивацій.

Таким чином, людина, знаючи свій тип і знаючи міру чистоти прояву свого типу тут і тепер, може краще зрозуміти, в якій точці вона перебуває і матиме стимул розпрощатися з маніпуляціями і жити згідно власної внутрішньої природи. Адже, глибинне прагнення кожного – це бути щасливим, а на рівнях розчарування, агресії, маніпуляції та невротичної ролі присутнє сильне психологічне напруження та страждання.

*       *       *
1 - Джерело – Карл Юнг. "Психологічні типи" . Лекція Карла Юнга, прочитана на міжнародному конгресі з освіти, Теріте (Швейцарія), 1923 р.
 

Останнє редагування 04.03.2023