Вільям Джадж

 ТРИ  ПЛАНИ  ЛЮДСЬКОГО  ЖИТТЯ

 Джаграта, свапна, сушупті: неспання, сновидіння, глибокий сон

 

Вільям Куан Джадж (1851 – 1896), американський теософ ірландського походження, серпень 1888 року

 

Я говорю про звичайну людину. Адепт, Учитель, йог, Махатма, Будда, перебуваючи у тілі, живуть більше як у трьох станах. Вони цілком усвідомлюють усі стани, у той час як звичайна людина усвідомлює (у тому смислі, як слово «свідомість» розуміється зараз) тільки свій стан неспання.

Кожен серйозний теософ має знати важливість цих трьох станів. Особливо важливо, що в стані сновидіння не варто втрачати пам’ять про досвід у глибокому сні, а у стані неспання – пам’ять про досвід сновидіння і vice versa[1].

 

 Олена Федорівна Писарєва

 ЛЮДИНА І ЇЇ ВИДИМІ ТА НЕВИДИМІ СКЛАДОВІ

 Складна будова людини

Є тіло душевне, є тіло і духовне.

1 Коринф. 15: 44

Вступ  

Перш, ніж говорити про складність людської сутності, необхідно ознайомитися із тим, як Теософія розуміє «невидимі світи». В основі теософічного світорозуміння лежить ідея єдності Божественного Життя: матерія і дух лише два її прояви, два полюси, які нероздільні за умов простору і часу: матерія слугує проявом для духу, і без неї дух не міг би проявити себе, а дух організує і одушевлює матерію, і без нього матерія залишалась би у стані абсолютного, з нашої точки зору, мертвого спокою.

З єдності життя витікає і єдність духу і матерії. Дух скрізь один і той самий, тільки у камінні він схований найбільш глибоко, а в досконалій людині розкривається в найповнішій мірі, яка зумовлюється обставинами земного існування. Так само і матерія єдина. Найновіші наукові дослідження все більше підтверджують цю істину. Так звані основні атоми кисню, водню та інших елементів не є, за твердженням окультної хімії, первинними фізичними атомами: вони підлягають подальшому діленню до тих пір, поки в основі хімічних елементів не вийде один і той самий фізичний атом. Якщо його розкладати ще й далі, він втрачає властивості фізичної матерії, припинияє стискатися від холоду, розширюватися від тепла, припиняє підкорятися закону тяжіння, але не знищується, а переходить до стану надфізичного, який відповідає якомусь іншому, не нашому світові. Задля того, щоби наявно уявити собі такий перехід з одного стану матерії в інший, уявимо собі відому нам фізичну матерію послідовно у різних станах: у твердому, рідкому, газоподібному і нарешті ефірному стані; припускаючи перехід матерії у ще більш тонкі стани – а не допустити це було би нелогічним, - ми отримаємо надфізичний стан матерії, який буде природним продовженням фізичної матерії;  цей надфізичний стан матерії утворює астральний світ.  Астральна матерія значно тонкіша і рухоміша, ніж фізична, має чотири виміри та підкоряється іншим законам, але зберігає чотири стани різної густини, аналогічні твердому, рідкому, газоподібному та ефірному станам фізичної матерії; продовжуючи таку ж саму диференціацію і з астральним атомом, приводячи його в усе більш тонкий стан, ми отримаємо тим же шляхом новий стан матерії, новий світ, який є продовженням астрального, і в ученнях Теософії називається ментальним світом. Таким чином, без будь-якого стрибка, природньо і поступово, здійснюється перехід від відомого нам фізичного світу у вищі області невидимих світів.

 

ЗОЛОТІ СХОДИНИ – О.П. Блаватська

МИСТЕЦТВО ЖИТТЯ – О.П. Блаватська

ДЕЯКІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО КОРИСТУВАННЯ – О.П. Блаватська

ПРАКТИЧНЕ ПОТАЄМНЕ ВЧЕННЯ – О.П. Блаватська

ДУХОВНЕ ЗРОСТАННЯ – О.П. Блаватська

КНИГА ЖИТТЯ – Джидду Крішнамурті

 

Олена Блаватська - Таємна Доктрина

Відсутній плагін pdf, але ви можете завантажити файл pdf.

Вільям Джадж - Океан Тесофії

Відсутній плагін pdf, але ви можете завантажити файл pdf.