СЛОВНИК АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Аналітична психологія

Свідомість

Свідомість. Під свідомістю я розумію відношення психічних змістів до нашого его >>>, оскільки его відчуває це відношення як таке. Відношення до его, оскільки вони, як такі ним не відчуваються, залишаються несвідомими (див. несвідоме >>>). Свідомість є функція або діяльність (або активність, процес - в деяких авторів), що підтримує зв'язок між психічними змістами і его. Свідомість для мене не тотожна психіці, бо психіка є сукупністю всіх психічних змістів, з яких не обов'язково всі зв'язані прямо з его, тобто настільки співвіднесені до его, що їм притаманна якість усвідомлення. Є багато психічних комплексів, не зв'язаних з его.

 Карл Густав Юнг