СЛОВНИК АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Аналітична психологія

Колективне

Колективне. Колективними я називаю всі ті психічні змісти, котрі властиві не одному, а одночасно багатьом індивідам, а отже, суспільству, народу або людству. Такими змістами є описані Леві-Брюлем “колективні містичні уявлення” первісних людей, а також поширені серед культурних людей загальні поняття про право, державу, релігію, науку тощо. Але колективними можна називати не лише поняття і погляди, а й почуття. Леві-Брюль показує, що у первісних людей їх колективні представлення суть одночасно і колективні почуття. Саме з огляду на таку колективність почуття він характеризує ці “колективні представлення” як “mystiques”, тому що ці представлення не лише інтелектуальні, а й емоційні. У культурної людини з відомими колективними поняттями зв’язуються колективні почуття, наприклад з колективною ідею Бога, або права, або Вітчизни тощо. Колективний характер притаманний не тільки одиничним психічним елементам або змістам, але й цілим функціям (див.). Так, наприклад, мислення загалом, в якості цілої функції, може мати колективний характер, оскільки воно є загальнозначущим, згідним, наприклад, із законами логіки. Так само і почуття, як цілісна функція, може бути колективним, позаяк воно, наприклад, тотожне із загальним почуттям, іншими словами, тому що воно відповідає загальним очікуванням, наприклад загальній моральній свідомості. Так само колективним є те відчуття або спосіб і та інтуїція, які притаманні одночасно великій групі людей. Протилежністю до “колективного” є індивідуальне >>> .

Карл Густав Юнг