Ілюзія та реальність у світлі езотеричної (духовної) психології

Троїста природа індивідуальної мани.


В езотеричній психології розрізняють 2 види мани (glamour): індивідуальну та планетарну (яка в класичній психології називається колективним несвідомим).

Індивідуальна мана в залежності від природи виникнення ділиться на 3 види:

1) Майя (maya) – мана, пов’язана із фізичним та ефірним планами;

2) Мара (glamour) – мана, пов’язану з емоційним (астральним) планом;

3) Ілюзія (illusion) – мана, пов’язану із ментальним планом;

На шляху еволюції людина починає усвідомлювати в собі один або декілька розколів (коливань між парами протилежностей), що триватиме доти, аж доки не буде побачено серединний шлях. Це можуть бути:

А) Майя – розкол між ефірним і фізичним тілом, що призводить до нестачі життєвості, фізичної слабкості, схильності до одержимості і до багатьох інших проблем. Така людина блукає та застрягає у ефірних потоках енергії та у світі матеріальних об’єктів. Ефірні енергії  низького ґатунку втягують людину у хибну активність і оточують її водовертю дій і станів, в яких вона є безпорадною. Це рабство може бути припинене шляхом устремління і ментального контролю, а на пізніших етапах – завдяки контролю Душі.

Б) Мара – розколи в емоційному (астральному) тілі, що призводять до величезної кількості психологічних проблем, які ґрунтуються на підвищеній почуттєвості, на чутливості до ман інших людей;

В) Ілюзія – розколи в ментальному тілі, які породжують ментальні ілюзії різних видів, зокрема контроль над людиною з боку мислеформ, які створені нею самою, чутливість до існуючих світових, національних або групових мислеформ, нав’язливі ідеї, відчуття драматизму або важливості, фанатична прихильність до ідей, успадкованих з минулого, або суто особистісні ментальні реакції; Ці мислеформи стають більш реальними, ніж Істина, яку вони вуалюють, і, отже, контро­люють контакт людини з Реальністю.

Сумарна Мана = майя ефірна + мара астральна + ілюзія ментальна.

Де можна виявити ману

Мана обов’язково присутня там, де є гордість, критицизм, відчуття відособленості і переваги над іншими.

Більша частина сучасного людства поляризована у емоційному тілі (точка свідомості знаходиться у емоційному тілі), тому найбільш актуальною для людства на сьогодні є робота з астральною маною – марою. Саме цим в основному і займається класична психологія – розсіюванням індивідуальної мари індивідуумів, які звертаються за психологічною допомогою.

Мана на астральному плані – Мара

Згідно езотеричної психології (А.Бейлі), є три типи сил, які створюють Велику Оману на астральному плані

І. Сила егоїстичного бажання

Ця сила потрібна і є корисною для людей на інволюційній дузі розвитку, щоб навчитись життєвого досвіду. Для людини, яка переходить на еволюційну дугу циклу стає зрозумілим вислів, який стверджує, що “єдиним гріхом є гріх сепарації, відособлення”.

ІІ. Сила страху

Є основним астральним злом; корені страху – в самій матерії, в субстанції і у взаємодії Душі й Матерії. Його модифікацій безліч, зокрема: страх смерті (як страх невідомого), страх майбутнього (як очікування неприємностей в майбутньому), страх фізичного болю, страх невдачі. Також страх невідомого, страх перед природою і життям, страх втратити друзів і близьких, страх втратити здоров’я, гроші, популярність чи авторитет, страх самотності, навіть страх самого страху.

ІІІ. Сила сексуального тяжіння

Коли людство починало свою еволюцію, то проблеми зловживання сексом не було. Вона з’явилась в період розвитку емоційного тіла людини – тоді власне роль сексу як акту для продовження роду була викривлена, виникли бажання отримувати лише плотське задоволення і залежність людини від цього бажання.

ОСНОВНІ МАНИ, ЯКІ ТРИМАЮТЬ ЛЮДСТВО В РАБСТВІ

• Мана матеріальності

Причина – відсутність розуміння істинної природи взаємостосунків між Душею і формою, між Духом і матерією; страх не отримати необхідного для прожиття і відповідна погоня за достатком: мана матеріальності є масовою астральною формою, тому надзвичайно потужна.

Засіб усунення – виробити правильне ставлення до грошей і до матеріальних цінностей та завжди усвідомлювати, що за будь-якою матеріальною цінністю має стояти глибший сенс; якщо ж такого сприйняття немає, то це є симптомом залежності від мани матеріальності.

• Мана почуттєвості

Причина – змішування в людській свідомості чистої безумовної любові з сентиментальністю, бажанням бути любимим та прихильністю-прив’язаністю. Безумовна безкорислива любов підміняється бажанням бути поряд з тим, хто дасть підтримку і покаже свою прихильність.

Засіб усунення – налаштовуватись на чисту любов Душі, на її спонтанну відсутність бажань для окремого “я” і її стан свободи та ставлення до інших істот як до вільних Душ, не обмежених жодною прихильністю-прив’язаністю.

• Мана відданості

Причина – один з різновидів прихильності, коли віддане служіння справі, наставнику, обов’язку, вірі тощо настільки поглинає людину, що вона не бачить інших сфер життя, в яких вона також має реалізовувати свій потенціал. Прагнення задовольнити своє бажання відданості є надзвичайно шкідливим і небезпечним, бо породжена імла мани має дуже гарне забарвлення. Це, в свою чергу, призводить до підвищення потужності астрального тіла, і ці вібрації людина вважає хорошою ознакою духовного зростання. Це робота з центру сонячного сплетення, що окутує відданого прихильника туманом, і навколишні не можуть до нього достукатись, оскільки створена відданим астральна стіна міцно тримає його ж в полоні мани.

Засіб усунення – «Контактуй з Більшим “Я” за посередництва Вищого “Я”, щоб перестати бачити мале “я”, його реакції, бажання, наміри. Чиста любов Душі, безособова у всіх відношеннях і яка не шукає визнання, може вилитись в світ мани, яка окутує того, хто відданий, і мла його відданості (якою він гордиться) розчиниться».

• Мана пар протилежностей

Причина – ототожнення із почуттями, які приходять і міняються на полярно протилежні (наприклад, перехід від радості після якогось успіху до депресії і відчаю після невдачі або коливання між сильною особистісною прихильністю і ненавистю то тієї ж людини). Ці стани астральні за своєю природою і відчуттєві за своєю якістю, не торкаються Душі зовсім.

Засіб усунення – зусилля з перенесення поляризації своєї свідомості на ментальний план і самосвідоме ототожнення з рівнями, вищими за емоційний.

• Мани Шляху

Причина – в міру звільнення від ман, описаних вище, людина відкриває для себе світ туману та імли, через який пролягає Шлях; цим Шляхом їй потрібно пройти і звільнити себе від мар Шляху. Це мари, описані в трьох спокусах Ісуса. Сюди також належать: комплекс гордині, коли персона приписує всі досягнення на Шляху собі, комплекс принесення себе в жертву, зростання внутрішньої агресивності і домінантності, прагнення самоствердитись в духовній роботі та ін.

Засіб усунення – пройти Шляхом.

Саме просунуті люди вносять найбільший внесок в ману. Головною маною є реакція прагнучого на Іс­тину, на Реальність, коли він уперше стає обізнаним про те, що знаходиться за астральним планом. Він інтерпретує все, що він тут відчуває, в поняттях мари, емоційного розуміння і почуттєвого фанатизму. Він забуває, що істина цілком лежить за світом почуттів, незачеплена ним, і може бути сприйнята в своїй чистоті, тільки коли почуття трансцендується і транс­мутується.

• Мани Шляху жалості до себе.

 

Існує безліч різних видів ман, і багато людей дивується, дізнаючись, що ж саме езотеричною психологією роз­глядається як мана. Ось назви ще деяких з найбільш зага­льних ман:

  1. Мана долі.Вказує тому, хто знаходиться під її контро­лем, що він повинен виконати важливу роботу, а також говорити і працювати так, як йому призначено. Ця мана живить необґрунтовану гординю.
  2. Мана спрямування.Нею зумовлені ті, хто повністю за­доволений і зайнятий своїм спрямуванням до світла, за­спокоївшись тим фактом, що вони – прагнучі. Таким людям треба рухатися далі, до Шляху Учнівства, і покі­нчити зі своїм упередженням і самовдоволенням своїми духовними амбіціями і цілями.
  3. Мана самовпевненості,або того, що можна назвати ас­тральними принципами людини. Кажучи простою мовою, це віра людини в те, що її точка зору повністю вірна. Це знов-таки живить гординю і примушує людини вірити, що вона – авторитетна і непохитна. Основна для теолога.
  4. Мана обов’язку.Веде до надмірного підкреслення почуття відповідальності, породжуючи пусту метушню і акценту­вання неістотного.
  5. Мана навколишніх умов,що часто приводить до по­чуття спустошеності, до відчуття марності зусиль, або ж, навпаки, власної важливості.
  6. Мана розуму,його ефективності і здібності справлятися з будь-якою задачею. Неминуче приводить до ізоляції і самотності.
  7. Мана відданості,що веде до надмірної стимуляції аст­рального тіла. Людина, яка перебуває в по­лоні у цієї мани, бачить лише одну ідею, одну людину, один авторитет і один аспект істини. Живить фанатизм і духовну гординю. Причини коріняться в масовій психології.
  8. Мана бажанняз його мимовільним впливом на фізичне тіло. Веде до стану постійної боротьби і неспокою. Вона заперечує всяку спокійну і плідну роботу і, рано або пі­зно, повинна бути зруйнована до кінця.
  9. Мана особистісної амбіції.
  10. Мана могутності.

В результаті правильно практикованих устремління, медитації і служіння людину з часом охоплює відчуття могутності і значимості власної ролі в еволюції людства, які переважають над усвідомленням обов’язку, відповідальності і відчуттям правильної пропорції та духовних цінностей. Замість того, щоб продовжувати докладати зусилля для розвитку, любові до ближніх і служіння, людина починає думати і говорити про себе і про свою роль та місію. В результаті контакт з Душею поступово слабшає і людину окутує мана могутності.

 

ПРИРОДА МАРИ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ЛЮДЕЙ

Природа мари різна для різних типів людей, оскільки психотип визначає тип мани або ілюзії, яким людині буде легко піддаватися, і той вид мани, який вона найбільш легко буде створювати. В езотеричній психології мани ділять на 7 груп.

+ І група.

Мара фізичної сили.

Мара особистого магнетизму.

Мара самоцентрованості і особистісної могутності.

Мара “перебування в центрі".

Мара егоїстичної особистої амбіції.

Мара керівництва, диктату або широкого контролю.

Мара комплексу Месії в області політики.

Мара егоїстичного призначення або божественного права на царювання, якого особисто домагаються.

Мара руйнування.

Мара ізоляції, самотності, відчуженості.

Мара волі, що нав’язується – окремим особам і групам людей.

+ II група.

Мара бажання бути любимим.

Мара популярності.

Мара особистої мудрості.

Мара егоїстичної відповідальності.

Мара дуже повного розуміння, що перешкоджає прави­льній дії.

Мара жалості до себе, основна мара цього променя.

Мара комплексу Месії в світі релігії і світової потреби.

Мара страху, заснована на ненормальній чутливості.

Мара самопожертви.

Мара егоїстичної безкорисливості.

Мара самовдоволеності.

Мара егоїстичного служіння.

+ III група.

Мара зайнятості.

Мара індивідуальної, а не групової співпраці з Планом.

Мара активного породження схем.

Мара творчої роботи без істинного мотиву.

Мара благих намірів, які в своїй основі егоїстичні.

Мара “павук в центрі".

Мара “Бог в машині".

Мара тривалого непрямого, опосередкованого маніпулю­вання.

Мара важливості уміння з точки зору знання.

+ IV група.

Мара гармонії, спрямована на власний комфорт і задоволення.

Мара війни.

Мара конфлікту з метою нав’язування справедливості і миру.

Мара смутного художнього сприйняття.

Мара психічного сприйняття замість інтуїції.

Мара містичного сприйняття.

Мара пар протилежностей, у вищому значенні.

+ V група.

Мара матеріальності, або надмірне підкреслення форми.

Мара інтелекту.

Мара знання і визначення.

Мара упевненості, заснована на вузькості точки зору.

Мара форми, що приховує реальність.

Мара організації.

Мара зовнішнього, що приховує внутрішнє.

+ VI група.

Мара відданості.

Мара прихильності формам і особам.

Мара ідеалізму.

Мара вірності і віри.

Мара емоційного відгуку.

Мара сентиментальності.

Мара втручання.

Мара нижчих пар протилежностей.

Мара Світових Спасителів і Наставників.

Мара вузького бачення. Мара фанатизму.

+ VII група.

Мара магічної роботи.

Мара зв’язку протилежностей.

Мара підземних сил.

Мара того, що з’єднує.

Мара фізичного тіла.

Мара таємничого і секретного.

Мара сексуальної магії.

Мара виникаючих проявлених сил.

В процесі своєї еволюції людина вчиться поступово опановувати свої три нижні провідники та жити в трьох світах: фізичної матерії, емоцій і думки. Відповідно вона підпадає під троїстий вплив Сумарної Мани. Мана існує для того, в кого розвинута самосвідомість, адже саме завдяки самосвідомості людина може оцінити факт наявності мани і свого рабства від неї.

Всі ми хочемо бути щасливими. Саме наявність мани заважає людині просто радіти життю. Тому кожній людині дуже важливо виявити, в полоні якої мари вона перебуває. Виявлення мари – це перший крок до її розсіювання.

У спробі виявити свою ману та працювати над її розсіюванням може допомогти Еннеаграма – психодинамічна модель, що описує 9 глибинних спонукань, які керують людьми і впливають на їх поведінку.

Еннеаграма співзвучна з академічною психологією, вченням Фрейда та Юнга, теорією Маслоу, філософією, соціологією, соціонікою, психіатрією і тому подібними системами і разом з тим еннеаграму можуть легко зрозуміти люди, які не мають психологічної освіти і легко інтегрувати знання еннеаграми у своє особисте та професійне життя.

Найкращий спосіб визначити свій еннеа-тип — це прочитати опис всіх дев'яти еннеа-типів і відчути, глибинна мотивація якого типу вам близька.

Дізнатися більше про еннеаграму можна тут 7promeniv.com.ua/ennea

За матеріалами книги Аліси Бейлі (Alice Bailey) - Мана: Світова проблема (Glamour: A World Problem, 1950.)

Статтю підготували Анжеліка та Андрій Забави, Львів, Школа цілісної психології "Сім Променів, 2017