ВЕЛИКА ЕЗОТЕРИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Психологічна функція

Психологічна функція.

Під психологічною функцією я розумію певну форму психічної діяльності, котра принципово залишається рівною собі при різних обставинах. З енергетичної точки зору функція є форма проявлення лібідо >>>, що залишається принципово однаковою при різних обставинах, приблизно в тому смислі, в якому фізична сила може розглядатись кожен раз як форма проявлення фізичної енергії. Я розрізняю, загалом, чотири основні функції – дві раціональні і дві ірраціональні, а са́ме: мислення >>>, почуття >>>, відчуття >>> і інтуїцію >>>. Чому я встановлюю са́ме ці чотири функції в якості основних, для цього я не можу сповна вказати апріорного підґрунтя, а можу лише підкреслити що таке розуміння напрацювалось в мене протягом багаторічного досвіду. Я відрізняю ці функції одну від іншої, тому що вони не допускають посилання одна на іншу або відповідно не можуть бути зведені одна на іншу. Принцип мислення, наприклад, абсолютно відрізняється від принципу почуття і т. д. Ці функції я відрізняю принципово від фантазій >>>, тому що фантазування для мене є своєрідною формою діяльності, що може проявлятись у всіх чотирьох основних функціях. Воля >>> є для мене, безумовно, вторинним психічним явищем; так само як і увага.

Карл Густав Юнг