ВЕЛИКА ЕЗОТЕРИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

Карл Юнг про термінологію

   Тривалий досвід переконав мене у тому, що саме в психологічних дослідженнях навіть найобережніше поводження з поняттями і виразами не може бути надмірним, адже саме в царині психології, як ніде, зустрічається величезне різноманіття у визначенні понять, котре нерідко є приводом для найвпертіших  непорозумінь. Цей розбрат відбувається, вочевидь, не лише тому, що психологія – наука ще молода, але й через те, що матеріал досвіду, матеріал наукового розгляду не може бути піднесений до очей читача в конкретному виді. Психолог-дослідник знову і знову почувається змушеним зображати спостережувану ним дійсність в розлогих і опосередковуваних алегоричних описах. Про пряму передачу може бути мова лише остільки, оскільки повідомляються елементарні факти, доступні підрахунку і вимірюванню. Та чи багато що в царині справжньої психології людини проживається і спостерігається як факт, доступний підрахунку і вимірюванню? Такі фактичні дані є, але той, хто глибше проник в сутність психології і пред’являє до неї як до науки більш високі вимоги, а саме щоб вона не тільки животіла в межах природничо-наукової методики, той, напевно, переконався в тому, що експериментальній методиці ніколи не вдасться досить правильно підійти до сутності людської душі або хоча б накреслити приблизно вірну картину складних психічних явищ.

   Проте, як тільки ми покидаємо царину вимірюваних фактичних даних, то опиняємось змушеними користуватись поняттями, які мають замінити нам міру і кількість. Визначеність, яку міра і кількість надають спостережуваному факту, може бути замінена лише визначеністю поняття, його точністю.

Карл Густав Юнг

Абстракція

 Абстракціяяк на це вказує саме слово – це витягання і відокремлення деякого змісту (деякого значення, загальної ознаки і т. і.) із зв’язного контексту, де містяться ще й інші елементи, комбінація яких, як дещо ціле, є чимось неповторним, індивідуальним і тому таким, що не піддається порівнянню. Неповторність і своєрідність перешкоджають пізнанню; отже, інші елементи, що асоціюються з якимось змістом, сприйнятим в якості істотного, будуть розглядатись як несуттєві, що “не стосуються справиˮ.

Детальніше...

Аніма

Аніма

Повсякденний досвід дає нам таке ж право говорити про зовнішню особистість, яке він дає нам визнавати існування особистості внутрішньої. Внутрішня особистість є тим видом і способом відношення до внутрішніх психічних процесів, який притаманний даній людині; це і є та внутрішня настанова, той характер, яким вона звернена до несвідомого. Зовнішню настанову, зовнішній характер я називаю персоною; внутрішню настанову, внутрішню особу я позначаю словом аніма, або душа.

Детальніше...

Апперцепція

   Апперцепція - психічний процес, завдяки якому новий зміст настільки долучається до вже наявних змістів, що його позначають як зрозуміле, осягнуте або ясне. Розрізняють активну і пасивну апперцепцію; перша є процес, при якому суб’єкт за власною спонукою, свідомо, з увагою сприймає новий зміст і асимілює його іншими змістами; апперцепція іншого роду є процесом, при якому новий зміст нав’язується свідомості ззовні (через органи сприйняття) або зсередини (з несвідомого) і до певної міри примусово заволодіває увагою і сприйняттям. В першому випадку акцент лежить на діяльності его >>>, в другому – на діяльності нового змісту, який нав’язується.

Карл Густав Юнг