СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Про нас - Сім Променів

Школа Психології Цілісності "Сім Променів"

Школа Психології Цілісності "Сім Променів" базується на цілісному підході до людини, поєднує класичну та духовну психологію, а також враховує особливості психологічного типу клієнта.

Місія: здійснювати інтеграцію (імплементацію) знань духовної психології у суспільне поле для допомоги гармонійному розвитку людей і організацій.
Бачення: гармонійні люди з цілісним світоглядом, суспільство, яке динамічно розвивається.
Цінності: синтез, розвиток, прозорість, гармонія, дослідницьке новаторство, синергія, впорядкованість.
Стратегічна мета: створення, впровадження і супровід максимально ефективних просвітницько-консультативних проектів з метою виконання місії і бачення спільноти.