СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Конференція 2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СХОДЖЕННЯ», ПРОСВІТНИЦЬКО-КОНСАЛТИНГОВА СПІЛЬНОТА «СІМ ПРОМЕНІВ»

 Шановні Колеги!

Запрошуємо Вас до участі в

VI Всеукраїнській науково-практичній конференції

«На шляху до синтезу філософії, науки та релігії»

на тему:

«Міф, філософія, наука: історична траєкторія взаємин»

21-22 квітня 2017 року

Проблематика  обговорення

  1. Міфи та їхній вплив на виникнення філософії та наук.
  2. Суть синкретизму та його прояви у філософському мисленні, релігії та науці.
  3. Спільне та  відмінне між синкретизмом міфу і синтезом філософії, науки і релігії.
  4. Зв'язки між міфами та езотеризмом.
  5. Езотеричний вимір філософії та науки.
  6. Аспекти сучасної соціальної міфології.

Детальніше...

Фотозвіт з круглого столу "Поетика і Практика Езотеризму"

 

ФОТОЗВІТ З КРУГЛОГО СТОЛУ

 «ПОЕТИКА І ПРАКТИКА ЕЗОТЕРИЗМУ»

«На шляху до синтезу філософії, науки і релігії»

Національний університет «Львівська політехніка», 3 квітня 2015 року

 

 

 

 

 

 ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ

 

 1. Ігор Богдановський ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРАСЕНСОРИКИ ЯК МІСТ МІЖ НАУКОЮ І РЕЛІГІЄЮ

 

2. Ярослава Шекера (Київ) АСПЕКТИ СХІДНОГО ЕЗОТЕРИЗМУ: БУТТЯ, СВІДОМІСТЬ, ПІЗНАННЯ

 

3. Костянтин Родигін (Вінниця) ЧОСЕРОВА ПОЕТИКА АЛХІМІЇ: ПРОЛОГ І ОПОВІДЬ СЛУГИ КАНОНІКА

 

4. Ігор Карівець (Львів) МЕТАФОРА ДУАЛІЗМУ У ГНОСТИЦИЗМІ

Детальніше...

Конференція 2013

УХВАЛА

IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

«На шляху до синтезу філософії, науки і релігії»

на тему

«Людина. Всесвіт, Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи»

Національний університет «Львівська політехніка», 19-20 квітня 2013 року

 Учасники конференції переконані, що у ХХІ ст. зростатиме роль міждисциплінарних досліджень та зацікавлення абсолютним. Це обумовлено тим, що протягом ХХ ст. сфери людської діяльності настільки відділилися одна від одної, що життєсвіт людини став фрагментарно-замкнутим, а повсякденне життя поринуло у відносність.

Сучасні тенденції в науці засвідчують, що процес спеціалізації досяг своєї межі. Результати досягнень сучасних наук можна ґрунтовніше пояснити, залучивши священні та езотеричні тексти, які дійшли до наших часів. Прикладом цього може слугувати фізична теорія супер-струн, вчення Піфагора про числа, буддійське вчення про потік елементів (дхарм) тощо.

У зв’язку з цим виникає необхідність у такому:

 1.  до курсів математики, фізики, біології та інших наук необхідно залучати знання сакрального, езотеричного характеру з метою створення більш повного розуміння реальності як єдиного цілого. У сфері гуманітарних наук є нагальна необхідність у введенні езотеричних, сакральних знань про людину як тріаду тіло-душа-дух та як єдине ціле зі Всесвітом;

 2. оскільки цілісний аспект життя, науки, релігії і філософії нехтувався, актуальним є започаткувати серйозні дослідження у сфері езотеризму та містицизму з метою напрацювання нових шляхів осмислення світу та людини. Практика засвідчила, що нехтування езотерично-духовним виміром веде до руйнування навколишнього середовища, морального занепаду людини. Відтак, актуальним є запропонувати сучасній науці та освіті дієві механізми погодження індивідуальних, суспільних, загальнолюдських та загальнопланетних цілей;

3. сприяти у напрацюванні тих підходів, котрі формуватимуть у фахівців як природничих, так і гуманітарних напрямків, навики системного мислення, що, у свою чергу, сприятиме цілісній, екологічно виваженій професійній діяльності;

Детальніше...

Круглий Стіл: "Інтуїція в академічній науці і езотеризмі". 25.04.2012

Запрошуємо на круглий стіл:
"Інтуїція в академічній науці, освіті та езотеризмі".

Час: 25 квітня 2012 р., о 19.00.
Місце: Будинок вчених, м. Львів, вул. Листопадового чину, 6.
Організатори:
Міждисциплінарний центр психолого-інноваційної культури та
ГО "Сходження".
Деталі за телефоном: 050-7225007.
 

Конференція 2011

УХВАЛА

 ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«На шляху до синтезу філософії, науки і релігії» на тему «Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності»

(Національний університет «Львівська політехніка», 15-16 квітня 2011)

Детальніше...