СІМ ПРОМЕНІВ

Get Adobe Flash player

Знайти на сайті

Місія, бачення і цілі

ПРОСВІТНИЦЬКО-КОНСАЛТИНГОВА СПІЛЬНОТА "СІМ ПРОМЕНІВ"

Місія:

здійснювати інтеграцію (імплементацію) знань духовної психології у суспільне поле для допомоги у розвитку людям і організаціям;

сприяти розширенню свідомості людей шляхом навчально-просвітницьких заходів.

Бачення: гармонійні люди з цілісним світоглядом, суспільство, яке динамічно розвивається.

Цінності: синтез, розвиток, прозорість, гармонія, дослідницьке новаторство, синергія, впорядкованість.

Стратегічна мета: створення, впровадження і супровід максимально ефективних просвітницько-консультативних проектів з метою виконання місії і бачення спільноти.

Проекти:

Просвітницький напрямок:

Синтез академічних та езотеричних знань

Школа психології "Сім Променів" >>>

Видавничо-перекладацький проект "Логос Традиції" >>>

Дослідницький напрямок:

Інноваційна методологія

Методологічний журнал "Паддхаті" >>>

Центр езотеричної просвіти та синтезу >>>

Консалтинговий напрямок:

Психологічне консультування >>>

Коучинг >>>

Кадровий, управлінський, організаційний консалтинг >>>