7 ПРОМЕНІВ

Типосинтез

6 - Мислення інтровертне

6 - ТИП З ІНТРОВЕРТНИМ МИСЛЕННЯМ (ЛОГІКОЮ)

Інтровертне мислення  (або структурна логіка) - Структура, аналіз, причинно-наслідкові зв'язки

 

Інтровертне мислення допомагає людині функціонувати у світі об’єктивних явищ та фактів, розуміти взаємозв’язки між ними та формулювати висновки.

Базовий опис:

Світ для нього – сукупність об’єктів та явищ, пов’язаних між собою, закономірності яких він хоче відкрити та впорядкувати.

Тип із інтровертним мисленням високо цінує логіку та об’єктивні закономірності, схильний аналізувати навколишній світ і самого себе. Добре розбирається у теоретичних системах. Чітко відділяє головне від другорядного, відчуває порушення закономірності. Має гостре почуття справедливості та об'єктивності.

Любить, коли все навколо впорядковане. Йому важливо відшукати причинно-наслідкові зв'язки між частковим і загальним і спертися на якусь послідовну інтелектуальну систему. Любить вчитися, читати, проводити дослідження, збирати інформацію, вивчати складні явища. Вміє систематизувати інформацію. Будує схеми і концепції. Спеціаліст не з розширення, а з поглиблення людських знань. Обирає вузьке коло і копає дедалі глибше і глибше.

Вміє чітко, послідовно та доказово викладати свої думки або навчальний матеріал, вміє пов’язати деталі із цілим. Розробивши загальну систему, конкретизує її, наближає до практики.

Обережний і стриманий, логічний і незалежний. Багато розмірковує. Любить працювати на самоті, важко переносить необхідність постійно бути на людях. Навіть від друзів нерідко прагне втекти до своїх книжок, комп’ютера чи інших джерел інформації. 

Суб'єктивне відчуття функції:

Воліє спостерігати, бути осторонь, ніж бути в центрі уваги. У спілкуванні чуйний і не нав'язливий, надіває маску ввічливості, яка, однак, перебуває в контрасті з його суттю і стомлює, тому дотримується великої психологічної дистанції з людьми. Не любить несподіваних відвідувачів, не знає, що з ними робити, вважає, що вони лише відволікають. Спокійно та впевнено почувається, коли все спланував і подумки підготувався. Несподіванки створюють у нього почуття незручності.

Досить повільний, коли треба діяти. Логіка для нього - це зручний захист. У нелогічних ситуаціях губиться. Має потребу у розумінні закономірностей світу, прагне вписати весь світ у свою логічну структуру. Впевнений, що розумне не може бути поганим, схиляється перед прекрасним світом знань, прагне жити у справедливому, розумно побудованому світі та закликає до цього інших. Вимогливий до себе та до інших, може виявляти жорстокість і жертвувати своїми близькими в ім’я справедливості. Непохитний у своїх судженнях. Будь-яка спроба натиснути на нього неминуче призводить до конфлікту. 

Не обтяжує інших пустим базіканням та не навантажує інших своїми проблемами, не схильний ділитися своїми переживаннями. Йому важко просити про допомогу. Щоб зберегти автономію, схильний обходитися малим, його запити щодо базових потреб невеликі. Може здаватися холодним та відстороненим. Йому не подобається, якщо він має відповідати на очікування інших. Не дозволяє чужим думкам або потребам впливати на себе. Його не сильно турбує критика навколишніх чи їхнє байдуже ставлення, тому може помилково вважати що й інші такі ж беземоційні і що навколишні так само спокійно будуть сприймати його поведінку. Тому може говорити занадто прямо і грубо. Часто відчуває свою інтелектуальну перевагу над іншими.

Тип з інтровертним мисленням має два підтипи: інтуїтивний (логіко-інтуїтивний інтроверт) ЛІІ та сенсорний (логіко-сенсорний інтроверт) ЛСІ .

 

Психологічні аспекти інтровертного мислення

Функція інтровертне мислення може проявлятися по-різному в залежності від рівня психологічної зрілості людини.

Найкращі прояви:

Гострий інтелект. Точні формулювання. Вміння пояснити складні, заплутані речі простою мовою, розкласти по поличкам, відділити головне від другорядного. Вміння докопатися до суті явищ, розкрити їхню внутрішню структуру. Зіставляє різні системи між собою, вибирає кращу з наявних систем, підходів.

Справедливість та об’єктивність по відношенню до людей. Усвідомлення тонкої природи людини. Чутливість до світла, мудрості і духовності.

Найгірші прояви:

Зарозумілість, раціоналізація, грубий критицизм, запеклий атеїзм, скупість, замкнутість, відстороненість, невміння прощати, відсутність співчуття і поваги. Непереборне бажання до накопичення знань (без розбору).

Замкнене коло:  Чим більше вважає, що все розуміє завдяки логічному мисленню -> тим більше боїться виявитися інтелектуально не готовим до реального життя -> тим більше занурюється в отримання знань та збір інформації, уникаючи життєвих викликів -> тим більшу неповноцінність відчуває коли треба діяти, а знання не допомагають -> тим більше занурюється у накопичення інформації з надією, що вона допоможе в реальному житті

 

Останнє оновлення : 21.12.2019