СІМ ПРОМЕНІВ

ВІДЕОЗВІТ

про IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«На шляху до синтезу філософії, науки і релігії»

на тему

«Людина. Всесвіт, Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи»

Національний університет «Львівська політехніка», 19-20 квітня 2013 року

 

УХВАЛА

IV-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції

«На шляху до синтезу філософії, науки і релігії»

АБСОЛЮТНЕ ЯК ІМАНЕНТНЕ СВІДОМОСТІ: ЛЮДСЬКІ НАДБАННЯ ЧИ ВТРАТИ?

Віктор Петрушенко – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка»

 

ОНТОЛОГІЧНА СТРУКТУРА БУТТЯ (фрагмент)

Анатолій Бернюков – кандидат юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького, м. Хмельницький.

 

 

ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО І ВСЕСВІТ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОДІЯ.

Тамара Тюріна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»

 

 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ БУТТЯ

Ярослава Шекера  кандидат філологічних наук, доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

ОКРЕСЛЕННЯ АБСОЛЮТУ ЗГІДНО ІЗ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ БУДОВИ РЕАЛЬНОСТІ.

Леонід Підкамінь – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри оптики і спектроскопії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ БУТТЯ МИТЦЯМИ ЧАНЬ (НА ПРИКЛАДІ КИТАЙСЬКОГО ПОЕТА VIII ст. ХАНЬ ШАНЯ) (фрагмент)

Ярослава Шекера – кандидат філологічних наук, доцент кафедри китайської,корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

НЕВЕРБАЛЬНЕ ТА ПОНЯТТЄВЕ: ТРИ ФРАГМЕНТИ «ДХАРМАЧАКРА­ПРАВАТАНА СУТРИ».

Ростислав Якуц – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка

 

РОЗДУМИ ПРО ВІДНОШЕННЯ «АБСОЛЮТ-ЛЮДИНА», АБО ПРО ОСЯЖНІСТЬ І НЕПІЗНАВАНІСТЬ АБСОЛЮТУ.

Ігор Карівець – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка»

 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОМОСТІ – ПОТРЕБА У ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОМУ ПІДХОДІ (фрагмент)

Андрій Забава – Просвітницько-консалтингова спільнота, м. Львів.

 

 

ЧИСЛО ТА НЕСКІНЧЕННІСТЬ В АЛХІМІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ЗАХОДУ

(презентація в PowerPoint >>>>>)

Констянтин Родигін – аспірант кафедри філософії Донецького національного університету.

 

 

УХВАЛА

IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

«На шляху до синтезу філософії, науки і релігії»

на тему

«Людина. Всесвіт, Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи»

Національний університет «Львівська політехніка», 19-20 квітня 2013 року

 Учасники конференції переконані, що у ХХІ ст. зростатиме роль міждисциплінарних досліджень та зацікавлення абсолютним. Це обумовлено тим, що протягом ХХ ст. сфери людської діяльності настільки відділилися одна від одної, що життєсвіт людини став фрагментарно-замкнутим, а повсякденне життя поринуло у відносність.

Сучасні тенденції в науці засвідчують, що процес спеціалізації досяг своєї межі. Результати досягнень сучасних наук можна ґрунтовніше пояснити, залучивши священні та езотеричні тексти, які дійшли до наших часів. Прикладом цього може слугувати фізична теорія супер-струн, вчення Піфагора про числа, буддійське вчення про потік елементів (дхарм) тощо.

У зв’язку з цим виникає необхідність у такому:

 1.  до курсів математики, фізики, біології та інших наук необхідно залучати знання сакрального, езотеричного характеру з метою створення більш повного розуміння реальності як єдиного цілого. У сфері гуманітарних наук є нагальна необхідність у введенні езотеричних, сакральних знань про людину як тріаду тіло-душа-дух та як єдине ціле зі Всесвітом;

 2. оскільки цілісний аспект життя, науки, релігії і філософії нехтувався, актуальним є започаткувати серйозні дослідження у сфері езотеризму та містицизму з метою напрацювання нових шляхів осмислення світу та людини. Практика засвідчила, що нехтування езотерично-духовним виміром веде до руйнування навколишнього середовища, морального занепаду людини. Відтак, актуальним є запропонувати сучасній науці та освіті дієві механізми погодження індивідуальних, суспільних, загальнолюдських та загальнопланетних цілей;

3. сприяти у напрацюванні тих підходів, котрі формуватимуть у фахівців як природничих, так і гуманітарних напрямків, навики системного мислення, що, у свою чергу, сприятиме цілісній, екологічно виваженій професійній діяльності;

4. постійно підтримувати діалог між спеціалістами із різних галузей знань з метою створення такого поняттєвого апарату, який би виходив за межі вузькоспеціальної технічної мови;

5. сприяти розвитку постнекласичної парадигми, завданням якої є формування інтегрального бачення світу, людини і абсолюту;

6. започаткувати проведення круглих столів з відповідної проблематики конференції;

7. висловити подяку дирекції Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки за всебічну підтримку у проведенні конференції.

 Мета конференції – окреслення перспектив погодження філософського, наукового та релігійного розуміння системної взаємодії людини і природи, місця людини у Всесвіті та її відношення до Абсолюту.

 Тематика конференції:

1. Теорії полів, "тонкої матерії" та езотеричні вчення.

2. Поняття ефіру з погляду сучасної космології, філософії природи та езотеричних вчень.

3. Синергетична парадигма людини, суспільства, всесвіту.

4. Роль математичних наук у наближенні людини до абсолютного.

5. Іманентне, трансцендентне та абсолютне у системі відносин «людина-світ».

6. Універсальні закономірності розвитку систем, цінності та наука управління.

7. Людина у постнекласичній та езотеричній філософії.

8. Формування поняття та окреслень Абсолюту в філософії, релігії та езотеризмі.