СІМ ПРОМЕНІВ

ГРОМАДСЬКЕ  ОБ'ЄДНАННЯ  "СХОДЖЕННЯ"

ЦЕНТР  ЕЗОТЕРИЧНОЇ  ПРОСВІТИ  ТА  СИНТЕЗУ

Здійснює просвітницьку діяльність – поширення актуальних знань про методи цілісного, гармонійного розвитку людини та суспільства на основі синтезу найкращих надбань сучасних наук та Джерел Споконвічної Мудрості.

Громадська організація створена у 2006 році ініціативною групою, в яку входять викладачі, науковці, психологи, працівники культури, лікарі.

Місія: сприяти духовному відродженню української нації та її інтеграції в світову спільноту.

Базові мета-цінності: єдність, цілісність, свобода, баланс, розвиток, добра воля.

 На даний час реалізовано наступні проекти:

2019 рік, квітень - спільно з НУ "Львівська Політехніка" проведено Сьому  Всеукраїнську науково-практичну конференцію "На Шляху до Синтезу науки, релігії і філософії" >>>>>

2017рік, квітень - спільно з НУ "Львівська Політехніка" проведено Шосту Всеукраїнську науково-практичну конференцію "На Шляху до Синтезу науки, релігії і філософії" >>>>>

2015 рік, квітень - спільно з НУ "Львівська Політехніка" проведено круглий стіл "Поетика і практика езотеризму" >>>>>

2014 рік, серпень - здійснено переклад і друк п'ятого тому "Перлин Софії" - книги Чарльза Ледбітера "Вчителі та Шлях" >>>>>

2013 рік, квітень - спільно з НУ "Львівська Політехніка" проведено Четверту Всеукраїнську науково-практичну конференцію "На Шляху до Синтезу науки, релігії і філософії"  >>>>>

2012 рік, вересень - здійснено переклад і друк робіт Джидду Крішнамурті "Свобода від Відомого" та "Перша і Остання Свобода" >>>>>

2012 рік, серпень - здійснено переклад і друк другого тому Вибраних Текстів Позачасової Мудрості "Перлини Софії" >>>>>

2012 рік - проводяться систематичні зустрічі клубу вивчення духовних Традицій "Синте́за" >>>>>

2011 рік, квітень - спільно з НУ "Львівська Політехніка" проведено Третю Всеукраїнську науково-практичну конференцію "На Шляху до Синтезу науки, релігії і філософії"  >>>>>

2011 рік - вийшов перший том Вибраних Текстів Позачасової Мудрості "Перлини Софії" >>>>>

2009 рік - спільно з НУ "Львівська Політехніка" проведено Другу Всеукраїнську науково-практичну конференцію "На Шляху до Синтезу науки, релігії і філософії" >>>>>

2008-2009 рік - в рамках проекту “Езотерична Просвіта”проводяться систематичні заняття з основ езотеричної філософії, психології, астрокосмології.

2008 рік - вийшов з друку переклад праці Джидду Крішнамурті "Початки Навчання" >>>>>

2007 рік, вересень – в рамках проекту “Логос Традиції” вийшов з друку “Санскритсько-український словник езотеричних термінів”. Словник містить тлумачення понад 3000 санскритських термінів, більшість з яких стосується духовного розвитку людини, антропології, космології, космогонії, теології, теогонії тощо >>>>>

2007 рік, липень – вийшов з друку навчальний посібник “Езотеричний Практикум” >>>>>

2007 рік, червень – на кафедрі філософії НУ “Львівська Політехніка” проведено круглий стіл  “Перспективи і складності у відродженні сакральних знань” >>>>>

2007 рік, березень – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “На шляху до Синтезу науки, релігії і філософії” (співорганізатор конференції: кафедра філософії НУ “Львівська політехніка”) >>>>>