ВЕЛИКА ЕЗОТЕРИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

 Езотерична енциклопедія

список термінів

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  

Ї   Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С 

Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 


  Cousin Silas - Entering Spiral Galaxy 678388

 

Герметизм

 Сім основних принципів герметизму


Принцип менталізму
“Все є Думка; Всесвіт – це мислеформа”. Все, що існує в світах, є мислеформою Єдиного.

Принцип відповідності (аналогії)
“Як наверху, так і внизу; як внизу так і наверху”.

 Принцип вібрації
“Ніщо не перебуває в стані спокої – все рухається, все вібрує”.

Принцип полярності
“Все двоїсте; все має свої полюси; все має свою протилежність; протилежності ідентичні за природою, але різні в степені; крайнощі сходяться; всі істини – лише наполовину істини; всі парадокси можна примирити”.

Принцип ритму
“Все тече – витікає і втікає; все має свої припливи і відпливи; все розвивається, а потім вироджується; маятникоподібний рух є у всьому (степінь розмаху направо дорівнює степені розмаху наліво); ритми компенсуються”.

Принцип причинності
“Всяка причина має свій наслідок, всілякий наслідок має свою причину; все здійснюється згідно із законом; випадок, це назва, яку ми даємо закону, ще не пізнаному нами; є багато рівнів (площин) причинності, але ніщо не вислизає від Закону”.

Принцип статі
“Все має свій Чоловічий (Активний) і Жіночий (Пасивний) принцип; стать проявляється у всьому і на всіх рівнях Буття”.


Аксіоми герметизму

«Володіння знанням, якщо воно не супроводжується проявленням і вираженням в дії, подібне на накопичення дорогоцінних металів – некорисне і непотрібне заняття. Знання як і здоров’я, призначене для використання. Закон корисності – всезагальний. І той, хто порушує його – страждає з причини свого конфлікту з природними силами».

    1. «Щоб змінити свій настрій чи душевний стан, змініть вашу вібрацію». Можна змінити свої душевні вібрації зусиллям волі шляхом повільного фіксування уваги на найбажанішому стані. Воля спрямовує увагу, а увага змінює вібрацію. Так розкривається таємниця володіння настроями і душевними станами.

    2. «Щоб порушити небажану швидкість душевної вібрації, запустіть в дію принцип полярності і концентруйтесь на полюсі, який протилежний до того полюсу, який Ви бажаєте приглушити. Вбийте небажане, змінивши його полярність». Це одна з найважливіших Герметичних формул. Вона заснована на дійсно наукових принципах. Свою Душевну Майстерність досвідчені Герметисти здобули в тому числі і завдяки застосуванню полярності, яка є одним з важливих аспектів Душевної Трансмутації.

    3. «Душа (так само як метал і елементи) може трансмутуватись від стану до стану, від рівня до рівня, від становища до становища, від полюсу до полюсу, від вібрації до вібрації». Оволодіння поляризацією – це оволодіння основними принципами душевних трансмутацій або душевної алхімії, бо не оволодівши мистецтвом застосування власної полярності, неможливо впливати на оточення. Розуміння цього принципу дає можливість змінити власну полярність, а також полярність інших.

    4. «Ритм можна нейтралізувати застосуванням мистецтва Поляризації». Оскільки є вищий план свідомості, окрім звичайного нижчого, то Майстер, підіймаючись душевно на вищий план, примушує рух маятника душі проявлятись на вищому плані, і в такий спосіб рятує свідомість від руху назад. Це здійснюється поляризацією на вищому Собі і підняттям душевної частоти над тим, що притаманне звичайному плану свідомості. Досвідчений Герметист поляризує себе на позитивному полюсі свого буття – швидше полюсі “Я Є”, аніж полюсі особистості, і “відмовою”, “відкиданням” дії Ритму підіймає себе над планом своєї свідомості. Твердо залишаючись в своєму стані буття, він дозволяє собі рухатись назад, на нижчий план, без зміни його полярності. Це виконується індивідами, які досягли певного рівня самодосконалості, незалежно від того, розуміють вони цю аксіому чи ні. Такі особистості просто “відмовляються” підпорядковуватись зворотному руху маятника настроїв та емоцій, і непорушно утверджуючи свою перевагу, залишаються поляризованими на позитивному полюсі. Майстер звичайно досягає більшого ступеню вміння, тому що він розуміє Закон, який він долає за посередництва Вищого Закону. Використовуючи свою Волю, він досягає степені Рівноваги і душевної непорушності, майже неймовірної з точки зору тих, кого душевний маятник настроїв і почуттів рухає туди і назад.

    5. «Ніщо не уникне принципу Причини і Наслідку, але існує багато планів Причинності, і можна використовувати закони вищих для подолання законів нижчих». Розуміючи практику поляризації, Герметисти підіймаються над планом звичних причин, і стають тими, хто впливає, замість того, щоб бути тими, на кого впливають. Володіючи здатністю керувати власними настроями і почуттями, вмінням нейтралізувати Ритм, вони в стані оминути більшість Причин і наслідків звичайного плану. Мудрі служать на вищому, але керують на нижчому. Мудра людина, коли зустрічається з законом, зрозумівши його, керує ним, замість того, щоб бути його сліпим слугою.

    6. «Істинне Душевне Преображення є Мистецтвом Розуму».


Див. також  Смарагдова скрижаль >>>>>