СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Організаційне консультування

СИСТЕМНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ

Блок І. Аналіз існуючої організаційної структури підприємства і пропозиції щодо її оптимізації: організаційний аудит.

Блок ІІ. Діагностика компетенцій працівників –  знань, вмінь і здібностей: кадровий аудит.

Блок ІІІ. Коучинг власника бізнесу і тор-менеджерів.

Блок IV. Побудова системи управління персоналом.

 

Діагностика параметрів

Рекомендації

 

 

І

 

 

Організаційний

Аудит

- Наявність організаційної структури і її відповідність виробничим завданням.

- Наявність і відповідність регламентів, процедур, посадових інструкцій.

- Присутність виробничих конфліктів: розподіл сфер відповідальності на стику діяльності.

Вдосконалення організаційної структури,

Рекомендації щодо розробки відповідних документів.

Реорганізація внутрішніх бізнес-процесів.

 

 

ІІ

 

 

Кадровий

аудит

- Домінуючі цінності та потреби працівників.

- Рівень лояльності до підприємства та рівень задоволеності роботою.

- Психологічний мікроклімат в колективі.

- Наявність міжособистісних конфліктів (не виробничого походження).

Висновки щодо відповідності компетенцій працівника до займаної посади і рекомендації щодо мотиваційних та навчальних програм для ключових працівників, рекомендації щодо кадрових ротацій.

 

ІІІ

 

Коучинг Власника і Тор-менеджерів

- Соціотип та його якості.

- Індивідуальні цінності і потреби.

- Індивідуальна місія, бачення, стратегія, цілі.

- Корпоративні місія, бачення, стратегія, цілі.

 

Погодження індивідуальних і корпоративних пріоритетів.

 

 

ІV

 

Визначення і впровадження стратегічно важливих напрямів кадрової роботи

- Визначення основних напрямів новостворюваної системи управління персоналом.

- Створення профілю компетенцій та прописування посадових обов’язків менеджерів з персоналу.

При наявності на підприємстві департаменту управління персоналом – аудит HR-функцій.

Формулювання кадрової політики.

Пошук та відбір кандидатів на позицію менеджерів з персоналу. підприємства.

Формування заходів для вдосконалення роботи департаменту управління персоналом.