СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Створення департаменту управління персоналом

Створення департаменту управління персоналом

Етап проекту

Участь зовнішнього Консультанта

Результат / Звітність

1

Планування

Участь в настановній нараді керівництва

Участь в розробці плану і Процедури (Статуту проекту)

План роботи

Процедура (Статут) проекту

2

Аналітичне дослідження

Проведення опитувань і тестувань персоналу головного офісу Компанії

Методологічна підтримка і координація роботи робочої групи

Результати аналізу готовності персоналу компанії до  впровадження кадрової політики і процедур

3

Розробка HR (кадрової) стратегії

Методологічна підтримка і координація роботи робочої групи

Проведення навчального тренінгу

Погодження місії, бачення, цінностей компанії з кадровою політикою

Декларація щодо кадрової стратегії компанії

4

Визначення стратегічно важливих напрямів кадрової роботи

Проведення наради з керівництвом компанії

Участь в розробці структури і бізнес-процесів департаменту управління персоналом

Структура департаменту управління персоналом (HR-департаменту) і опис кадрових бізнес-процесів по напрямах

5*

Підбір фахівців в департамент управління персоналом

Участь в проведенні співбесід і прийнятті рішень про прийом кандидатів

Заповнення ключових позицій в департаменті управління персоналом

6

Документування результатів

Участь в розробці Положення про департамент управління персоналом

Положення про департамент управління персоналом

7

Побудова системи рекрутингу

Участь в розробці рекрутингових бізнес-процесів

Посадові інструкції рекрутерів компанії та регламент-процедура з ефективного відбору персоналу

8

Побудова системи навчання, адаптації і оцінки персоналу

Участь в розробці базису системи навчання персоналу

Участь в розробці системи оцінки персоналу

Проведення відповідних тренінгів з працівниками HR-департаменту

Методика формування кадрового резерву

Методика навчання персоналу Положення про кадровий аудит

Посадові інструкції менеджерів з навчання і розвитку персоналу

9

Побудова системи мотивації персоналу

Участь в розробці мотиваційних бізнес-процесів, процедур і внутрішнього PR

Положення про систему мотивації персоналу

“Корпоративний кодекс”

Посадові інструкції фахівців з мотивації і внутрішнього PR

10

Затвердження результатів проекту

Участь в нараді щодо затвердження результатів проекту

Звіт про виконання проекту