СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Консалтингова група Сім Променів

   

 

ПСИХОЛОГІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Індивідуальні

Сімейні

Для менеджерів

  

ПОСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Організаційний коучинг

Коучинг власників і топ-менеджерів

Кадровий аудит і розвиток персоналу

  

КОУЧИНГ НА ОСНОВІ ТИПОСИНТЕЗУ

Для особистісного розвитку

Для взаємодії з іншими

Для соціальної і бізнесової успішності 

 

 

ДУХОВНИЙ КОНСАЛТИНГ

Особистісний

Корпоративний

Соціальний

   

Наші контакти

 

Дзвоніть за тел. 050-7225007 та 067-1297149  або

напишіть нам, яка консультаційна допомога Вам або Вашій компанії потрібна

 

Організаційне консультування

СИСТЕМНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ

Блок І. Аналіз існуючої організаційної структури підприємства і пропозиції щодо її оптимізації: організаційний аудит.

Блок ІІ. Діагностика компетенцій працівників –  знань, вмінь і здібностей: кадровий аудит.

Блок ІІІ. Коучинг власника бізнесу і тор-менеджерів.

Блок IV. Побудова системи управління персоналом.

 

Діагностика параметрів

Рекомендації

 

 

І

 

 

Організаційний

Аудит

- Наявність організаційної структури і її відповідність виробничим завданням.

- Наявність і відповідність регламентів, процедур, посадових інструкцій.

- Присутність виробничих конфліктів: розподіл сфер відповідальності на стику діяльності.

Вдосконалення організаційної структури,

Рекомендації щодо розробки відповідних документів.

Реорганізація внутрішніх бізнес-процесів.

 

 

ІІ

 

 

Кадровий

аудит

- Домінуючі цінності та потреби працівників.

- Рівень лояльності до підприємства та рівень задоволеності роботою.

- Психологічний мікроклімат в колективі.

- Наявність міжособистісних конфліктів (не виробничого походження).

Висновки щодо відповідності компетенцій працівника до займаної посади і рекомендації щодо мотиваційних та навчальних програм для ключових працівників, рекомендації щодо кадрових ротацій.

 

ІІІ

 

Коучинг Власника і Тор-менеджерів

- Соціотип та його якості.

- Індивідуальні цінності і потреби.

- Індивідуальна місія, бачення, стратегія, цілі.

- Корпоративні місія, бачення, стратегія, цілі.

 

Погодження індивідуальних і корпоративних пріоритетів.

 

 

ІV

 

Визначення і впровадження стратегічно важливих напрямів кадрової роботи

- Визначення основних напрямів новостворюваної системи управління персоналом.

- Створення профілю компетенцій та прописування посадових обов’язків менеджерів з персоналу.

При наявності на підприємстві департаменту управління персоналом – аудит HR-функцій.

Формулювання кадрової політики.

Пошук та відбір кандидатів на позицію менеджерів з персоналу. підприємства.

Формування заходів для вдосконалення роботи департаменту управління персоналом.

 

 

Побудова системи управління персоналом

Поетапна побудова ефективної HR – системи в компанії.

 I.               Розробка та супровід впровадження кадрової політики компанії.

-       уточнення (або у випадку відсутності – розробка) місії, бачення, цінностей і принципів корпоративної культури компанії;

-       встановлення причинно-наслідкових зв’язків між задекларованими цінностями та елементами кадрової політики компанії – формулювання концепції кадрової політики;

 

-       вибір найбільш ефективних HR-технологій і процедур (мотиваційних, оціночних, навчальних, розвиваючих, рекрутингових і т.і.) для покращення якісного складу і оптимізації кількісного складу персоналу;

-       прописування бізнес-процесів з впровадження відповідних елементів кадрової політики.

II.              Побудова HR-служби в компанії.

-       визначення необхідних напрямів роботи новостворюваного HR департаменту;

-       розробка відповідної структури HR-департаменту, прописування посадових інструкцій та основних кадрових процедур;

-       підбір HR-спеціалістів, відповідних потребам компанії.

III.             Консалтинг з питань формування ефективної системи пошуку і відбору працівників – побудова ефективної системи рекрутингу.

-       формування профілю кандидата на основі стратегічних і текучих цілей організації;

-       вибір найбільш ефективних методів пошуку та відбору кандидатів на різні ієрархічні позиції (виконавці, провідні фахівці, керівники середньої ланки, тор-менеджери);

-       рекомендації з питань співпраці з зовнішніми рекрутинговими компаніями;

-       розробка процедур з адаптації нових працівників.

IV.            Розробка та супровід проведення оцінки персоналу – кадровий аудит.

-       розробка алгоритму проведення кадрового аудиту в залежності від його мети;

-       вибір найбільш адекватних методів оцінки персоналу різних ієрархічних рівнів компанії;

-       рекомендації за результатами аудиту.

V.             Розробка та супровід побудови ефективної системи навчання персоналу.

-       визначення тих якостей персоналу, систематичне постійне посилення яких є актуальним;

-       аналіз посадових якостей, котрі потребують разового учбового процесу;

-       визначення критеріїв і формування тимчасових груп особистісного і професійного росту;

-       визначення критеріїв і формування постійно діючих учбових груп і вибір форм проведення занять (тренінги лекції, семінари, ділові ігри, тощо);

-       розробка плану-програми навчання внутрішнього учбового центру;

-       розробка плану проведення тренінгів із залученням зовнішніх фахівців-тренерів; критерії найефективнішого відбору зовнішніх бізнес-тренерів;

-       аналіз в потребі і розробка механізму впровадження “віртуального корпоративного університету”; відбір тестових питань, учбових і довідкових матеріалів для різних груп персоналу.

VI.            Розробка та супровід впровадження дієвої системи мотивації персоналу.

-       діагностика рівня вмотивованості, основних демотивуючих чинників і рівня лояльності працівників до компанії;

-       визначення потреби і формування наповнення компенсаційних пакетів;

-       створення алгоритму причинно-наслідкових зв’язків між підвищенням мотивації, та професійним і особистісним розвитком працівників компанії;

-       рекомендації щодо внутрішнього PR в компанії.

VII.          Аналіз ефективності діючих HR-функцій і процедур компанії.

-       діагностика відповідності кадрової політики стратегічним цілям компанії;

-       визначення необхідного спектру діяльності HR-департаменту;

-       діагностика діючих кадрових процедур (пошуку, відбору і адаптації персоналу, навчання, оцінки, мотивації);

-       оптимізація кадрових бізнес-процесів.

 

Дочірні категорії

 

Назва послуги


Кадрове консультування.

Опис, мета

Кадрове консультування – консультування з питань відповідності кадрової політики організації щодо її цілей; надання допомоги організації в посиленні її кадрового потенціалу по відповідних напрямах: пошук, відбір і адаптація персоналу, розвиток і навчання персоналу, мотивація персоналу, аудит персоналу.

Порядок надання послуги

В залежності від запиту клієнта, він під час надання послуги може отримати:

- висновки щодо наявної ситуації з кадровим ресурсом організації, прогноз на майбутнє та рекомендації з вдосконалення кадрової політики в організації – кадровий аудит;

- пропозиції щодо необхідних змін по напрямках: пошуку, відбору, адаптації, мотивації, навчання і розвитку персоналу, формування корпоративних комунікацій і корпоративної культури в організації;

- практичне вирішення вищевказаних завдань працівниками самої організації із консультативним супроводом наших фахівців;

- підготовка причетного персоналу для самостійного вирішення завдань;

- підтримка причетного персоналу під час вирішення задачі;

- управління змінами (управління процесом впровадження нововведень).

Ціна і строк надання

Ціна - за домовленістю;

Порядок оплати - визначається за усною домовленістю або письмовим контрактом;

Строк надання - за домовленістю.

Замовити послугу

Замовити послугу Ви можете тут >>>