СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Редуктивне

Редуктивне. Редуктивне – означає «те, що зводить назад». Я використовую цей вислів для позначення такого методу психологічного трактування, який розглядає несвідомий продукт не з точки зору символічного вираження, а семіотично, тобто як знак або симптом деякого процесу, що лежить в основі. Згідно з цим, редуктивний метод розглядає несвідомий продукт в сенсі зворотного зведення його до елементів, до основних процесів – чи то спогади про дійсно реальні події чи елементарні психічні процеси. Тому редуктивний метод (на противагу методу конструктивному, див. конструктивне >>>) орієнтується назад або в історичному сенсі, або ж в сенсі переносному, тобто зводячи складну диференційовану величину назад – до більш загального і елементарного. Метод трактування Фрейда, а також і Адлера – редуктивний, тому що і той і інший зводять явище до елементарних процесів бажання і прагнення, котрі мають в підсумку інфантильну або фізіологічну природу. При цьому на долю несвідомого продукту неминуче випадає лише значення не власного вираження, для котрого термін «символ» >>>, по суті, не слід було би застосовувати. Редукція розкладає значення несвідомого продукту, який або зводиться до своїх історичних першооснов і цим знищується, або ж знову інтегрується в той елементарний процес, з якого він вийшов.

Карл Густав Юнг

Конструктивне

Конструктивне. Цим поняттям я користуюсь приблизно в тому ж сенсі, що і поняттям синтетичного, і ніби для пояснення цього останнього. Конструктивний – значить “той, що вибудовує”. Я вживаю терміни “конструктивний” і “синтетичний” для позначення методу, протилежного до методу редуктивного. Конструктивний метод застосовується в обробці продуктів несвідомого (сновидінь, фантазій).

Детальніше...

Доша

Доша (санскр.  दोष  doṣa).     

(1) Фізичний принцип, керівний принцип людського тіла. Є три доші: ватта, пітта і капха.

(2) Дефект; проступок.  Шрі Свамі Шівананда

Доша-дрішті (санскр.). Бачення, котре розрізняє дефекти.  Шрі Свамі Шівананда

 

Добра Воля

Добра Воля – це притаманна людині внутрішня спонука чинити на благо всіх задіяних в конкретній ситуації істот. Добра Воля виявляє себе в здатності діяти згідно цієї спонуки.
Термін "Добра Воля" вперше зустрічається в працях Іммануїла Канта.
Люди доброї волі – це ті, хто допомагає навколишнім подолати почуття розгубленості та безпорадності.
Люди доброї волі присутні в кожній нації, ідеології, релігії тощо. Їхня основна риса – виявляти дух співробітництва на противагу духу суперництва.
Коли люди доброї волі зустрічаються один з одним, до яких політичних, релігійних чи бізнесових кіл вони б не належали, то вони здатні кожне питання, завдання чи проблему вирішити так, щоб були задоволені всі сторони. Саме у створенні такої атмосфери і такої налаштованості полягає робота людей доброї волі, а не в пошуку формального компромісного рішення.