СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Редуктивне

Редуктивне. Редуктивне – означає «те, що зводить назад». Я використовую цей вислів для позначення такого методу психологічного трактування, який розглядає несвідомий продукт не з точки зору символічного вираження, а семіотично, тобто як знак або симптом деякого процесу, що лежить в основі. Згідно з цим, редуктивний метод розглядає несвідомий продукт в сенсі зворотного зведення його до елементів, до основних процесів – чи то спогади про дійсно реальні події чи елементарні психічні процеси. Тому редуктивний метод (на противагу методу конструктивному, див. конструктивне >>>) орієнтується назад або в історичному сенсі, або ж в сенсі переносному, тобто зводячи складну диференційовану величину назад – до більш загального і елементарного. Метод трактування Фрейда, а також і Адлера – редуктивний, тому що і той і інший зводять явище до елементарних процесів бажання і прагнення, котрі мають в підсумку інфантильну або фізіологічну природу. При цьому на долю несвідомого продукту неминуче випадає лише значення не власного вираження, для котрого термін «символ» >>>, по суті, не слід було би застосовувати. Редукція розкладає значення несвідомого продукту, який або зводиться до своїх історичних першооснов і цим знищується, або ж знову інтегрується в той елементарний процес, з якого він вийшов.

Карл Густав Юнг

Конструктивне

Конструктивне. Цим поняттям я користуюсь приблизно в тому ж сенсі, що і поняттям синтетичного, і ніби для пояснення цього останнього. Конструктивний – значить “той, що вибудовує”. Я вживаю терміни “конструктивний” і “синтетичний” для позначення методу, протилежного до методу редуктивного. Конструктивний метод застосовується в обробці продуктів несвідомого (сновидінь, фантазій).

Детальніше...

Сизигія

Сизигія (syzygy; syzygie –  "той, що живе в парі") – будь-яка комплементарна пара протилежностей як у стані об'єднання, так і в стані опозиції; єдність пар протилежностей, наприклад: онтологічне і онтичне, чоловіче і жіноче.

Див. також "бінер" >>>>>

Сансара

Сансара (санскр. संसार saṃsāra).

“Обертання” – океан народжень і смертей; людські перевтілення, представлені у вигляді неперервного, вічно рухомого колеса. Теософський словник

Циклічний рух; світ; стан світської активності; звичайне життя в незнанні. Шрі Ауробіндо

Вир народжень і смертей. Раммурті Мішра

 

Сушумна

Сушумна. suşumnā      Найважливіша наді (нервовий, психічний канал), що проходить в тонкому тілі від низу хребта до верхівки голови (від муладхари до сахасрари); кундаліні підіймається по сушумні в результаті практики йоги. Шрі Свамі Шівананда   Відображенням сутратми в людському організмі є три канали: іда – лівий, пінгала – правий і сушумна – центральний). Сушумна не може використовуватись правильно і безпечно доти, аж поки не буде побудована антахкарана, яка з’єднає Монаду з Особистістю хоча б тонкою лінією. Коли це станеться, то Отець, тобто аспект Волі, Монада зможе безпосередньо доторкнутись до особистості, пробудити центр в основі хребта і з’єднати, сплавити і підняти три вогні. Аліса Бейлі   Сонячний промінь – перший з семи променів; також назва спинного нерву, який з’єднує серце з Брамарандрою і відіграє надзвичайно важливу роль в практиці йоги. Теософський словник