СІМ ПРОМЕНІВ

КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА

Редуктивне

Редуктивне. Редуктивне – означає «те, що зводить назад». Я використовую цей вислів для позначення такого методу психологічного трактування, який розглядає несвідомий продукт не з точки зору символічного вираження, а семіотично, тобто як знак або симптом деякого процесу, що лежить в основі. Згідно з цим, редуктивний метод розглядає несвідомий продукт в сенсі зворотного зведення його до елементів, до основних процесів – чи то спогади про дійсно реальні події чи елементарні психічні процеси. Тому редуктивний метод (на противагу методу конструктивному, див. конструктивне >>>) орієнтується назад або в історичному сенсі, або ж в сенсі переносному, тобто зводячи складну диференційовану величину назад – до більш загального і елементарного. Метод трактування Фрейда, а також і Адлера – редуктивний, тому що і той і інший зводять явище до елементарних процесів бажання і прагнення, котрі мають в підсумку інфантильну або фізіологічну природу. При цьому на долю несвідомого продукту неминуче випадає лише значення не власного вираження, для котрого термін «символ» >>>, по суті, не слід було би застосовувати. Редукція розкладає значення несвідомого продукту, який або зводиться до своїх історичних першооснов і цим знищується, або ж знову інтегрується в той елементарний процес, з якого він вийшов.

Карл Густав Юнг

Конструктивне

Конструктивне. Цим поняттям я користуюсь приблизно в тому ж сенсі, що і поняттям синтетичного, і ніби для пояснення цього останнього. Конструктивний – значить “той, що вибудовує”. Я вживаю терміни “конструктивний” і “синтетичний” для позначення методу, протилежного до методу редуктивного. Конструктивний метод застосовується в обробці продуктів несвідомого (сновидінь, фантазій).

Детальніше...

Енантіодромія

Енантіодромія.

Енантіодромія – значить буквально «біг назустріч». Цим поняттям у філософії Геракліта («Доля є логічний продукт енантіодроміі, творець усіх речей») позначається гра протилежностей в тому, що здійснюється. Згідно цього погляду все, що є, переходить у свою протилежність. «З живого робиться мертве, а з мертвого живе, з юного старе, а зі старого юне, з не сплячого спляче і із сплячого не спляче, потік породження і знищення ніколи не зупиняється». «Творення і руйнування, руйнування і творення – ось норма, яка охоплює всі кола природного життя, як найменші так і найбільші. Адже і сам космос, як він виник з первісного вогню, так повинен і повернутися в нього знову, подвійний процес, що відбувається в розмірені терміни, якщо це навіть величезні періоди часу, – процес, якому належить відбуватися знову і знову».

Детальніше...

Аніма

Аніма

Повсякденний досвід дає нам таке ж право говорити про зовнішню особистість, яке він дає нам визнавати існування особистості внутрішньої. Внутрішня особистість є тим видом і способом відношення до внутрішніх психічних процесів, який притаманний даній людині; це і є та внутрішня настанова, той характер, яким вона звернена до несвідомого. Зовнішню настанову, зовнішній характер я називаю персоною; внутрішню настанову, внутрішню особу я позначаю словом аніма, або душа.

Детальніше...

Вашьята

Вашьята (санскр. वश्यता vaśyatā). Контрольований, взятий під контроль, вгамований, підпорядкований.

{avsplayer videoid=1}